Krisefondets kjøreregler klare

Nå har Kristin fastsatt reglene for Statens obligasjonsfond på 50 milliarder.

18.03.09 10:07

Finansdepartementet har onsdag offentliggjort forskriften om forvaltningen av Statens obligasjonsfond som er på 50 milliarder kroner.

NA24 - din næringslivsavis

Fondet ble opprettet av regjeringen for å forsøke å bedre problemene i obligasjonsmarkedet, der store bedrifter skaffer seg finansiering. Dette markedet har vært svært tørt i tiden etter finanskrisen.

- Dette er et marked i stadig endring. Rammeverket gir Folketrygdfondet fleksibilitet for å kunne tilpasse seg skiftende behov i markedet. Samtidig er det av hensynet til risikobegrensning og markedsmessig prising nødvendig med enkelte minstekrav til plasseringene, sier finansminister Kristin Halvorsen (SV) i en pressemelding.

Til norske selskaper
Les de fullstendige forskriftene på Finansdepartementets hjemmesider her.

Reglene legger opp til at midlene i obligasjonsfondet skal gå til ordinære obligasjonslån der selskapet som er utsteder er hjemmehørende i Norge.

- Vi er fra i dag fått fullmakt til å starte forvaltning av statens obligasjonsfond, så vi er i gang fra i dag, sier Olaug Svarva, administrerende direktør i Folketrygdfondet til NA24.

Flere henvendelser
Svarva sier at det har kommet en rekke henvendelser fra norske bedrifter til Folketrygdfondet om Statens Pensjonsfond.

- Vi har vært i dialog med mange selskaper om fondet, forteller Svarva.

- Hvor mye av fondet vil bli brukt i 2009?

- Det avhenger av markedsutviklingen. Det er lagt opp til en innfasing i løpet av året, men det vil være avhengig av markedsutviklingen. Derfor er det vanskelig å si noe mer eksakt på det nåværende tidspunkt, sier Svarva, som sier at obligasjonsmarkedet har bedret seg noe i det siste.

- Det viktige er at vi er i gang, og at vi er operative i dag. Vi har dialog med flere selskaper, sier Svarva som ikke vil kommentere hvilke selskaper dette dreier seg om.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her

Markedsvilkår
Investeringer i Statens obligasjonsfond skal finne sted på markedsmessige vilkår. For å sikre markedsriktig prising har Folketrygdfondet med bakgrunn i forskriften fastsatt en maksimal investeringsramme på 70 prosent av volumene av nye låneopptak i førstehåndsmarkedet, heter det i pressemeldingen fra Folketrygdfondet.

Departementets avkastningsforventninger for disse plasseringene vil uttrykkes gjennom fastsettelse av en referanseindeks.

For å sikre risikospredning skal 25 til 65 prosent plasseres i bank og finansforetak, mens 35-75 prosent skal gå til resten av næringslivet, inkludert industrien.

Lavere kredittvurdering
Inntil 30 prosent av fondet kan investeres i selskaper som har en lavere kredittvurdering enn BBB-. Men det etableres en nedre grense også. Bedriftene kan ikke ha en lavere kredittvurdering enn CCC+.

- Både hensynet til forsvarlig risikoprofil og operasjonelle hensyn tilsier en slik begrensning. Disse avgrensingene vil likevel gjøre det mulig å investere Obligasjonsfondet i et bredt utvalg av selskaper, heter det i pressemeldingen.

Det er Folketrygdfondet som har ansvaret for driften av Statens Obligasjonsfond.

Har du et næringslivstips - kontakt NA24

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.