*Nettavisen* Økonomi.

Kronen rammer oljefondet

Foto: (Scanpix)

Håver inn på dyr olje, men taper på sterk krone.

15.05.11 21:32

Norges Bank melder at Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som oljefondet, fikk en avkastning på 2,1 prosent, tilsvarende 59 milliarder kroner, i første kvartal 2011, etter at stigende aksjepriser i de europeiske og amerikanske markedene veide opp for kursfall i Asia.

- Bedre inntjeningstall enn ventet i en rekke selskaper, høyere olje- og gasspriser og forventninger om vekst i verdensøkonomien bidro til prisoppgang for europeiske og amerikanske aksjer, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter fondet, i meldingen.

Tapte på Japan-katastrofen
Fondets aksjebeholdning fikk en avkastning på 2,9 prosent i første kvartal 2011, målt i internasjonal valuta, mens beholdningen av rentepapirer fikk en avkastning på 0,7 prosent. Samlet var resultatet 0,3 prosentpoeng høyere enn avkastningen i fondets referanseindekser.

Av fondets aksjeinvesteringer var det olje- og gassektoren som gjorde det best i kvartalet, fulgt av telekommunikasjons- og industrisektoren. Enkeltinvesteringen som fikk høyest avkastning målt i kroner, var i det amerikanske oljeselskapet Exxon Mobil, fulgt av naturgassprodusentene BG Group og Gazprom. De største verdifallene kom fra det japanske kraftselskapet Tokyo Electric Power Co. (Tepco), legemiddelprodusenten Novartis og sveitsiske Nestlé.

Tepco er selskapet som driver det katastroferammede atomkraftverket Fukushima. Ved inngangen av året eide Norge 1,27 prosent av aksjene og en like stor andel av stemmene i selskapet.

Aksjeinvesteringene i Asia utviklet seg svakt etter at Japan 11. mars ble rammet av det kraftigste jordskjelvet i landets historie. Omtrent 5 prosent av fondets aksjeinvesteringer var i Japan ved utgangen av første kvartal, og fikk en avkastning på -2,8 prosent, målt i lokal valuta. Av fondets renteinvesteringer var om lag 4 prosent utstedt i yen. Disse fikk en avkastning på 0,2 prosent, målt i lokal valuta.

Rammes av kronen
Ved utgangen av kvartalet var fondet investert i 8.697 børsnoterte selskaper og 8.703 rentepapirer fra 1.603 utstedere. Fondets investeringer var fordelt med 61,3 prosent i aksjer, 38,6 prosent i rentepapirer og 0,1 prosent i eiendom.

I takt med at oljeprisen har steget til himmels har også kronekursen styrket seg.

Markedsverdien av fondet steg med 24 milliarder kroner til 3.102 milliarder kroner i første kvartal. Fondet ble tilført 38 milliarder kroner fra Finansdepartementet i kvartalet, og fikk en avkastning på 59 milliarder kroner. En oppgang i kronekursen mot flere av valutaene fondet investeres i, reduserte isolert sett markedsverdien med 73 milliarder kroner.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag