Etter at nye tall fra SSB viser at det igjen et vekst i norsk økonomi og Norges Bank lar renten være uendret, reagerer valutamarkedet umiddelbart.

Mot euroen styrkes kronekursen fra 9,32 til 9,27 i sekundene
etter kunngjøringen, mens en dollar nå koster 8,12 kroner mot 8,17 kroner før nyhetene.

Les mer: Oppgang i norsk økonomi

Norges Bank rører ikke renten

Økonomien tilbake i vekst
Nasjonalregnskapstallene fra SSB viser at det igjen er vekst i norsk økonomi.

Etter en liten nedgang gjennom andre halvår i fjor økte BNP for Fastlands-Norge sesongjustert med 0,3 prosent i første kvartal 2016.

Det er mer enn hva økonomene hadde ventet. Ifølge DNB Markets ventet konsensus en vekst på 0,1 prosent.

Holdes elektrisitetsproduksjonen utenfor økte likevel ikke BNP med mer enn 0,1 prosent, understreker statistikkbyrået.

Rentero
Fra Norges Bank var rentebeslutningen i tråd med hva det store flertallet av økonomene ventet.

Sentralbanksjef Øystein Olsen og Norges Bank lar den rekordlave styringsrenten ligge i ro på 0,5 prosent etter rentemøtet torsdag.