*Nettavisen* Økonomi.

Kull vil gå forbi olje

Foto: John Giles

Et fall i gassprisene er det eneste som vil kunne bremse veksten i kullforbruket.

26.12.12 15:31

Kull vil innen 2017 gå forbi olje som den dominerende energikilden. Et fall i gassprisene på verdensmarkedet er det eneste som vil kunne bremse veksten i kullforbruket.

Det fastslår Det internasjonale energibyrået (IEA) i en ny rapport om verdens kullmarkeder.

IEA har tidligere anslått at den globale gjennomsnittstemperaturen vil kunne stige med opptil seks grader fram til år 2050 uten en vesentlig omlegging vekk fra kull. Konsekvensen vil kunne bli katastrofale klimaendringer.

Men omleggingen lar vente på seg.

– Kullets andel av det globale energiforbruket fortsetter å stige hvert år, advarer IEAs administrerende direktør Maria van der Hoeven.

Kina i kulltoppen
Kina vil snart bruke mer kull enn resten av verden til sammen, mens India vil overta USAs plass som verdens nest største kullforbruker og bli verdens største kullimportør, viser prognosene fra IEA.

– Hvis den nåværende politikken ikke endres, vil kull innhente olje i løpet av mindre enn et tiår, sier van der Hoeven.

Bruken av det sterkt forurensende fossile brenslet har det siste tiåret steget markant på grunn av økt etterspørsel i Kina og India. Kullkraftverk, som er billige i drift, har vært en viktig forutsetning for den eventyrlige økonomiske veksten i disse landene, og i Kina står kull nå for 28 prosent av energiforbruket.

Ifølge IEAs anslag vil det årlige forbruket av kull øke med 1,2 milliarder tonn på verdensbasis i løpet av de fem årene fra 2012 til 2017. Det tilsvarer USA og Russlands samlede kullforbruk i dag.

USA går over til gass
I USA er det imidlertid ventet en reduksjon i kullforbruket på 3,7 prosent fram til 2017. Det skyldes økt effektivitet i industrien, konkurranse fra naturgass og et fall i stålproduksjonen.

Fordi kullprisen er så lav, er det kun billig gass som vil kunne begrense etterspørselen etter kull, ifølge IEA.

– Europa, Kina og andre regioner bør derfor ta til etterretning hva amerikanerne har gjort, sier van der Hoeven.

Hun viser til storsatsingen på skifergass i USA. Utviklingen av denne industrien har ført til et betydelig fall i gassprisene. Det har bidratt til et skifte vekk fra kull. (©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.