Studentene Fridrik Røssland Agustsson og Jørund Norang ved Norges Handelshøyskole (NHH) har i sin masterutredning analysert kursutviklingen til alle aksjer notert på Oslo Børs siden 1985.

Totalt er det snakk om 737 selskaper.

Fasiten er at bare tre av sju aksjer gir bedre avkastning enn banken. Fire av sju aksjer ga altså dårligere avkastning enn vanlig risikofri sparing.

- Flertallet av aksjene i utvalget leverer svakere avkastning enn risikofri rente over levetiden. I snitt leverer de imidlertid en betydelig meravkastning, men dette skyldes at noen få suksessaksjer veier opp for den dårlige avkastningen til flertallet, sier Fridrik Røssland Agustsson til Dagens Næringsliv.

Analysen viser at svært mange selskaper som blir registrert på Oslo Børs, feiler helt.

– Vår analyse viser at 18 enkeltaksjer alene kan forklare hele verdiskapingen på nær 2000 milliarder kroner, sier Norang.

På topp blant disse 18 selskapene er Norsk Hydro, fulgt av Statoil, Telenor, DNB og Orkla.

– Dette er egentlig som forventet og speiler lignende undersøkelser i USA, sier emeritus professor Thore Johnsen ved NHH til DN.