*Nettavisen* Økonomi.

Kvinner gjør mest hjemme - og de liker det

Bare 54 prosent av nordmenn sparer fast til sine etterfølgere. Foreldre med barn uten sparing taper i boligmarkedet mener DNB. Foto: (Illustrasjonsfoto)

- Tallene overrasker ved å avsløre at både kvinner og menn langt på vei er fornøyd med dagens skjeve arbeidsdeling i hjemmet, sier Negotia.

17.07.13 09:38

Kvinner tar fortsatt ansvar for hus og familie, men de skal være like tilfreds med denne arbeidsdelingen som det menn er ifølge en rapport utarbeidet av YS-forbundet Negotia.

- At kvinner fortsatt gjør mest hjemme er vel som forventet, men at kvinner er tilfreds med situasjonen overrasker, sier Arnfinn Korsmo 1. nestleder i YS-forbundet Negotia, i en pressemelding.

- Tallene overrasker
Over 3000 organiserte og uorganiserte arbeidstakere over hele landet deltok i undersøkelsen som viser at nesten 1 av 2 kvinner bekrefter at de «gjør mest» når det gjelder omsorgsansvar for barn, mens knapt 0,2 av 10 menn sier det samme. Videre sier 6 av 10 kvinner at de «gjør mest» i hus og hjem, mens kun 1 av 10 menn sier det samme. Bildet er det samme når det gjelder å være hjemme med sykt barn.

- Det som har overrasket i funnene våre er at nesten like mange kvinner som menn er fornøyd med denne arbeidsdelingen. 26,6 prosent av mennene og 23,5 prosent av kvinnene er «svært fornøyd», sier Korsmo.

Han påpeker videre at 20 prosent av menn og hele 27,5 prosent av kvinner at familielivets krav «aldri går ut over jobben». Begge kjønn svarer i tillegg at omtrent 47 prosent at familielivets krav «sjelden går ut over jobben».

- Tallene overrasker ved å avsløre at både kvinner og menn langt på vei er fornøyd med dagens skjeve arbeidsdeling i hjemmet. Andre statistikker viser samtidig at kvinner i større grad enn menn jobber deltid, sier Korsmo, som mener at man må respektere at folk er tilfreds med kombinasjonen av arbeids- og familieliv til tross for store kjønnsskjevheter.

- Samtidig er det grunn til noe uro og til å spørre seg hvor bevisst disse valgene er, legger Korsmo. til

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Negotia

- Fortsatt å sette søkelys
Negotia har tidligere utarbeidet analyser som avdekker at kvinner både har dårligere kunnskap om pensjon og dårligere ordninger, blant annet som følge av kortere deltakelse i arbeidslivet.

- Vi vet at kvinner fortsatt tjener mindre enn menn og familienes inntektssvikt blir derfor lavere når kvinnene er hjemme. Vi er nødt til fortsatt å sette søkelys på denne problemstillingen og jobbe med å tette kunnskapshull hos folk, slik at de gjør informerte og bevisste valg, avslutter Korsmo.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Negotia

- Kvinner bør jobbe mer
Nettavisen NA24 satte i forrige uke søkelyset på de store forskjellene mellom norske menn og kvinners investering av tid i arbeidslivet, og de store kjønnskjevhetene på hjemmebane.

NOH-sjef, Kristin Skogen Lund, la nylig fram en undersøkelse som viser at menn i snitt jobber 6, 5 timer mer enn kvinner i uken, og hun oppfordret samtidig kvinner til å jobbe mer. Hun fikk støtte fra shippingdronningen, Elisabeth Grieg, som menter at kvinner har en plikt til å jobbe.

- Ja, kvinnene har helt klart en plikt til å jobbe og bidra til verdiskapningen i samfunnet. Alle samfunnsborgere har plikt til å bidra til verdiskapning og bygge samfunnet, sa Grieg, til Nettavisen NA24.

- Man må både tenke og gjennomføre likestilling
I dag deltar 68 prosent av kvinnene i arbeidslivet mot 74 prosent av mennene. Mens 41 prosent av kvinnene jobber deltid, gjelder dette bare 14 prosent av mennene, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nikita-gründer, Ellen Nicolaisen, uttalte på sin side at hun stilte seg uforstående til hvorfor ikke flere kvinner er delaktig i arbeidslivet, og hun la ikke skjul på at hun misliker oppfatningen av at kvinnen fortsatt, i mange tilfeller, har hovedansvaret for husholdningsoppgavene.

- En ting er at vi har mamma- og pappapermisjon, men noe helt annet er måten vi tenker på mor som hovedansvarlig for barna. Man må i en familie både tenke og gjennomføre likestilling. Det er ofte man sier at det skal være likestilling, men allikevel har mor hovedansvaret, sa 54-åringen, til Nettavisen NA24.

- Barna kommer i første rekke
Debatten raste i kjølvannet av de overnevnte artikler, og mange kritiserte uttalelsene til de tre topplederne og ytret at barna ville lide om begge foreldre skulle satse like mye på karrieren.

Hjemmeværende trebarnsmamma, Trine Lise Jacobsen, støtter denne tankegangen.

- Jeg synes ikke at småbarnsforeldre bør jobbe 100 prosent, for barna trenger tryggheten av å vite at mamma, og eventuelt pappa, er der for dem. Det er barna som kommer i første rekke, og ikke jobben. Det er ikke godt for et barn å oppleve at foreldrene må jobbe overtid og ikke har tid til dem når de trenger det mest, sa 26-åringen, til Nettavisen NA24.

Les hele saken:- Småbarnsforeldre bør ikke jobbe 100 prosent

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag