– Det faller på sin egen urimelighet å bli fremstilt som om vi var årsak til ulykken, uten at vi engang var om bord, sier flere av de kvinnelige navigatørene i en felles uttalelse til Aftenposten.

En av bakgrunnene til at kvinnene henges ut er en artikkel fra Forsvarets forum i 2017, som i den senere tid har blitt mye delt på sosiale medier. Her fremgår det at fire av fem navigatører om bord på KNM Helge Ingstad var kvinner den gang reportasjen ble skrevet.

Også Resett-redaktør Helge Lurås har brukt artikkelen som bakgrunn i sin kommentar om forliset, der han tar opp andelen kvinner i Forsvaret og hvilken effekt det har på den profesjonelle «kulturen».

– Blandingen av kvinner og menn i sin mest hormonelle alder gjør at det blir en annen dynamikk enn om det bare skulle vært menn om bord. En kultur som tilpasses kvinner, svekker Forsvaret og gjør det mindre effektivt, sier han til Aftenposten.

Det får diskriminerings- og likestillingsombud Hanne Bjurstrøm til å reagere.

– Dette er bånn lavmål av Helge Lurås. Han gir ikke inntrykk av å ha innsikt i hva Forsvaret er i dag.

– Vi lever i 2018. At kvinners plass på alle områder og nivåer i arbeidslivet, fortsatt er et tema i en tid der folk er både utdannet og opplyste, sier mye om dem som uttrykker slike holdninger, sier sjefen for Sjøforsvaret, kontreadmiral Nils Andreas Stensønes.