*Nettavisen* Økonomi.

Kvitter seg med milliardgjeld

Kriserammede Norske Skog har kvittet seg med milliardbeløp i gjeld.

11.09.08 10:11

Norske Skog meldte i dag at selskapet har mottatt vederlaget for salget av Norske Skog Korea. Dermed reduserer selskapet samtidig gjelden sin betraktelig.

NA24 - din næringslivsavis

Millarder i kassa
Etter salget er Norske Skogs netto rentebærende gjeld redusert til pro forma 12 milliarder kroner mot 15,7 milliarder per 30. juni 2008. Gearingen er redusert til pro forma 0,83 fra 1,07 per 30. juni. Det opplyser selskapet om i en børsmelding.

Kontantbeholdningen ved utgangen av andre kvartal var på to milliarder kroner, mens den etter salget er økt til 5,4 milliarder kroner.

I løpet av de siste månedene har Norske Skog solgt unna flere eiendeler, og oppgjøre for disse vil komme i tiden fremover. Legger man alle transaksjonene til grunn vil gjelden bli ytterligere redusert, til omtrent 11,5 milliarder kroner. Kontantbeholdningen vil, justert for transaksjonene, bli i underkant av seks milliarder kroner.

Flere salg kan komme
Kommunikasjonsdirektør i Norske Skog, Tom Bratlie, sier til NA24 at Norske Skog fortsatt har en jobb å gjøre.

- Kan Norske Skog friskmeldes nå?

- Vi har hverken drevet med friskmelding eller sykmelding av selskapet, men det er klart at salget av virksomheten i Korea er et viktig bidrag i arbeidet med å stabilisere Norske Skogs finansielle stilling.

I tiden fremover vurderer Norske Skog flere tiltak for å bedre situasjonen.

- Vi har ikke noe mer konkret i pipelinen akkurat nå, men vi vil fortsette å jobbe med tiltak for å bedre kontantstrømmen fra virksomheten vår og vi er åpne for transaksjoner som vil bedre den finansielle situasjonen ytterligere, sier Bratlie.

Annonsebilag