*Nettavisen* Økonomi.

Laber interesse for statens penger

Staten la 50 milliarder på bordet for å hjelpe, men bankene trengte kun 6,7 milliarder.

01.10.09 08:28

Da fristen for å søke om kapital fra Statens finansfond gikk ut onsdag hadde kun 34 banker bedt om hjelp.

NA24 - din næringslivsavis

Statens finansfond.var en av to ordninger som regjeringen lanserte for å redde banker i kapitalnød ut av knipen. Formålet med opprettelsen av fondet var at banker i behov for bedre kjernekapitalen kunne få tilskudd gjennom denne ordningen.

Bankene har samlet søkt om 6,7 milliarder kroner, og søkerbankene utgjør 15 prosent av den samlede forvaltningskapitalen i norske banker. Fondets størrelse var på 50 milliarder kroner, og hvis Statens finansfond gir full tildeling vil kun 13 prosent av fondets størrelse benyttes.

- Statens finansfond har virket som en viktig trygghetsfaktor for norske banker i de urolige månedene som ligger bak oss. Søkerbildet viser at fondet fortsatt er et viktig instrument for å sikre mange norske bankers tilgang til kjernekapital, kommenterer administrerende direktør Birger Vikøren i Statens finansfond i forbindelse med en pressemelding.

Bankene har hatt to måter å styrke sin kapital gjennom fondet. Enten ved å søke om fondsobligasjoner og ved å benytte et preferansekapitalinstrument. Kun to banker har søkt om preferansekapitalinstrument, mens flesteparten har ønsket fondsobligasjoner.

- Det har ikke vært noe mål for oss å benytte hele rammen. Men det var viktig for tilliten til bankene at rammen var stor nok slik at alle banker kunne få dekket sitt behov for kapital om nødvendig. Vi har imidlertid sett at den økonomiske krisen ikke ble så dyp i Norge som man kunne frykte og at finansmarkedene bedret seg raskere enn antatt. At noen banker nå kan hente kapital i markedene, er en bekreftelse på at fondet fungerer etter intensjonen. Like fullt viser søknadene til Finansfondet at fondet fortsatt har en funksjon for solide norske banker, sier Birger Vikøren.

Norges største bank valgte å ikke benytte seg av muligheten til å søke om kapital fra Statens finansfond. DnB Nor har heller valgt å gå til aksjemarkedet og sine aksjonærer for å hente inn frisk kapital. Gjennom en emisjon på 14 milliarder kroner har de dermed valgt å gå utenom statens ordning.

Les mer: DnB Nor trenger flere milliarder

De nærmeste ukene skal Statens finansfond behandle søknadene bankene som får innvilget søknadene kan vente kapitalinnskuddene fra fondet i midten av november. Allerede har SpareBank 1 SMN mottatt et innskudd fra Finansfondet på 1,25 milliarder kroner.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag