Tallene er basert på at byrådet i hovedstaden øker eiendomsskatten med 50 prosent, fra to promille i fjor til tre i år, skriver avisen.

Boligeiere som fikk eiendomsskatt i fjor betalte i snitt 4.781 kroner hver i eiendomsskatt. I år må de i snitt ut med 7.560 kroner, en økning på 58 prosent.

Les også: Jonas Gahr Støre til valg på 15 milliarder i økt skatt

På grunn av boligprisstiging vil også mange som slapp unna eiendomsskatt før måtte betale i år.

I 2016 var en av fem boenheter pliktige til å betale eiendomsskatt, mens det i 2017 er om lag en av fire. Totalt blir det en dobling av disse skatteinntektene for Oslo.

Les også: Lysbakken foreslår radikalt grep i boligmarkedet

– Da er vi definitivt i ferd med å fjerne oss fra det moderate nivået som Arbeiderpartiet forsikret at eiendomsskatten skal ligge på. Nå begynner den å bli en godt følbar byrde for mange, sier Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg.

Byrådssekretær Vegard Andersen (Ap) mener eiendomsskatten i Oslo fremdeles er moderat, sammenlignet med nivået mange andre steder i landet.

Les også: 1.300 osloborgere i gruppesøksmål om eiendomsskatt

Les også: Vanlige Obos-leiligheter i Oslo får boligskatt

Les også: Eiendomsskatt vil trolig ramme annenhver bolig i Oslo

Sett disse populære videoene?

HTML EMBED
embedNAvideo("QYjRa3dZtCTQDQCVjpvyog", false)
HTML EMBED
embedNAvideo("pD9tCp0P_O5Hbm415XCEAQ", false)
HTML EMBED
embedNAvideo("UBCLp_sWeMi9LiQXS3HvdA", false)