– Innen korn og egg kan markedsbalanseringen foretas av en uavhengig aktør. Det vil styrke legitimiteten og fjerne usikkerheten om enkelte aktører nyter godt av fordeler som andre ikke har, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) til NTB. Også for eple og matpotet vil regjeringen avvikle markedsbalanseringen og innføre likebehandling med annen produksjon av frukt og grønt.

I landbruksmeldingen som ble lagt fram fredag, går regjeringen ellers inn for opprettholde TINEs rolle som markedsregulator for kumelk, samtidig som det skal jobbes videre med andre konkurransefremmende tiltak. Innen kjøtt skal Nortura fortsatt være markedsregulator, men det foreslås innført en mottaksplikt fra uavhengige aktører.

Dale vil også avvikle målprisen og volummodellen for svinekjøtt, hvilket innebærer lik ordning for svinekjøtt som for andre kjøttslag. Landbruksmeldingen tar også til orde for skjerpede klimatiltak innen jordbruket samt å fjerne 15-prosentmålet for økologisk omsetning og produksjon.

– I dag har vi betydelig større produksjon enn det som faktisk blir omsatt. Forbrukertrendene trekker i retning av økologiske produkter, men det er ingen idé å opprettholde et mål som fører til økt matsvinn, sier han.