*Nettavisen* Økonomi.

Lar seg ikke styre av Diesen

Foto: Heiko Junge/Scanpix

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) lar seg ikke styre av at forsvarssjefen har lagt svært sterke føringer for milliardsatsingen Golf.

05.01.06 15:06

- Uansett er det slik at det er jeg som må komme med den endelige anbefalingen til Stortinget, fastslår Strøm-Erichsen til TV 2 Nettavisen.

Hun holder det dermed åpent at hun kan komme til å trekke en annen konklusjon når det gjelder framtiden til Golf enn det forsvarssjef Sverre Diesen har gjort.

- Jeg lytter veldig til det forsvarssjefen sier og har gjort, men jeg må selv kunne stå for den beslutningen som blir tatt, understreker statsråden.

Dersom forsvarsministeren skulle lande på Golfs forslag om et enhetlig datasystem for hele Forsvaret, vil det være et stort prestisjenederlag for Diesen, og sterkt svekke hans stilling som forsvarssjef.

Ytterligere forsinkelse
Det er gått halvannet år siden Golf avsluttet sitt 140 millioner kroners forprosjekt for et nytt økonomi- og logistikksystem for Forsvaret. TV 2 Nettavisen kunne torsdag morgen avdekke at Forsvaret svir av ytterligere to millioner kroner i uken på at hele prosjektorganisasjonen til Golf går på tomgang, mens faste kostnader som lønn, strøm og husleie løper.

Forsvarssjef Sverre Diesen har gransket løsningen gjennom fem utvalg og flere konsulentrapporter. Men til tross for dette mener statsråden hun trenger mer tid og flere opplysninger før hun kan ta en avgjørelse.

- Fordi det er en stor beslutning vi skal ta – som skal legges fram for regjeringen og senere Stortinget - må jeg bruke noe tid på å sette meg inn i dette.

Dersom det ikke kommer noen avklaring innen utgangen av februar, betyr det at ytterligere åtte millioner kroner er brukt uten at Golf-programmet kommer videre.

Toner dramatikken ned
Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen forsøker overfor TV 2 Nettavisen å tone ned betydningen av at det finnes ulike oppfatninger om framtiden til Golf.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Lars Magne Hovtun, Forsvaret/Scanpix

- Det er kompliserte spørsmål – skal vi satse på gjenbruk, eller et fullstendig nytt system - jeg skjønner at det er ulike oppfatninger om det. Det er ikke noe dramatikk i at man har ulike meninger, sier hun.

Men Diesen har satt svært mye inn på å få gjennomsalg for sine ønsker. Han har nedsatt en rekke utvalg, og bestilt flere dyre konsulentrapporter, som angriper Golfs planer om hvordan man skal sikre bedre kontroll og effektivitet i Forsvaret.

Stor risiko
Diesen går etter det TV 2 Nettavisen kjenner til inn for å gjenbruke og oppgradere gamle it-systemer for å løse Forsvarets enorme problemer med styring med økonomi, personell og utstyr.

Senest i dag forsvarer forsvarssjefen på sin egen hjemmeside gjenbruk av det eksisterende IFS-systemet, som blant annet bvrukes av Luftforsvaret, i kombinasjon med et nytt økonomisystem.

«Den gjenbrukssløsningen som nå foreslås, tilsier at store deler av Forsvarets logistikkorganisasjon kjenner løsningen. De ansatte vet at den fungerer. Gjenbruk av denne logistikkløsningen, sammen med en fullstendig økonomiløsning (SAP), vil sette Forsvaret i bedre stand til å drive forsvarlig forvaltning», skriver forsvarsstaben.

Golf-ledelsen går sterkt imot en delt løsning, fordi de mener bruk av gammel og ny teknologi ikke vil fungere godt nok sammen, og kunne påføre Forsvaret store uforutsette kostnader.

Strøm-Erichsen signaliserer at hun ikke kjøper Diesens delte løsning uten videre. Selv om det skulle være rimeligere med en delt løsning, er ikke det alene avgjørende for statsråden. Hun stiller også krav om at systemet sikrer Forsvaret full styring.

Forsvarer forsinkelse
Forsvarsministeren er ikke bare kritisk til pengebruken så langt.

- Golf er et stort prosjekt. Ved utgangen av 2004 var regningen kommet opp i 1,3 milliarder kroner. Når man ser på overforbruket i 2004, kan et slikt prosjekt være vel anvendte penger, dersom det bidrar til å bedre økonomistyringen. Jeg skjønner at folk reagerer på beløpenes størrelse, men det er utrolig viktig å få kontroll på økonomien fra dag til dag, sier Strøm-Erichsen.

TV 2 Nettavisen avdekket torsdag at Forsvaret hver uke taper rundt to millioner kroner bare i faste utgifter, fordi hele Golf-organisasjonen på rundt 100 ansatte går på tomgang – noe de har gjort siden oktober 2004.

- Jeg skjønner at forsvarssjefen har brukt mye tid på dette. Det har vært helt nødvendig, sier Strøm-Erichsen.

- Du synes ikke at det har gått for sent når avgjørelsen ennå ikke er truffet?

- Det har vært helt nødvendig med undersøkelser, å stramme inn tøylene og ta en pause. At Diesen hadde behov for det, skjønner jeg godt. I og med at det er så mye penger må man bruke tid på å stille spørsmål til fagfolk som jobber med dette.

Rydder
Forsvarsdepartementet har tidligere varslet en avgjørelse før nyttår, men nå ser det altså ut til at de om lag 100 ansatte som går på tomgang i Golf fortsatt må smøre seg med tålmodighet.

- Jeg vil ta stilling til dette i løpet av to måneder, sier Ap-statsråden.

En Golf-ansatt sier til TV 2 Nettavisen torsdag at bare et fåtall personer har fått verdiskapende oppdrag etter at dataprosjektet ble lagt på is i oktober 2004.

-Tre til fire personer av en stab på hundre er omdisponert. Vi andre gjør ryddejobber mens vi venter.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag