(Estate Nyheter): - Den store låven på Grimelund gård er en verneverdig bygning som det er blitt for kostbar å vedlikeholde uten andre inntekter enn en barnehage i den ene enden.

Eierne ønsker derfor å bygge boliger i låven, innenfor det eksisterende bygningsvolumet, skriver Nils Torp Arkitekter til Plan- og bygningsetaten (PBE), ifølge Estate Nyheter.

Arkitektselskapet har bestilt oppstartsmøte hos etaten for låven, som har adresse Biskop Grimelunds vei 16A. Tiltakshaver er Grimelundlåven AS, hvor Eystein Fredrik Husebye og Morten Yngvar Husebye er aksjonærer.

Grimelundlåven AS hadde i fjor driftsinntekter på 603.000 kroner. Den økonomiske oppsiden er selvsagt langt større ved å innrede låven med boliger i det attraktive strøket.

– Arealformål boliger opprettholdes, men formål vern kommer i tillegg. Bygningsmassen over terreng blir som tidligere, men det bygges en underjordisk garasje syd for låven, med adkomst fra nord og passasje gjennom låvens kjeller. Utearealer legges til sydsiden av låven, opplyser arkitektselskapet i bestillingen.

Les også: Vil bygge 30 attraktive leiligheter i Holmenkollen

Ombygging til boliger vil kreve lysinnslipp ved åpninger i de tette låveveggene. Detaljutformingen må kunne anbefales av Byantikvaren.

Forslagets hovedgrep baserer seg på at Grimelundlåvens fasadeliv og takform skal opprettholdes.

– Forslaget illustrerer etablering av seks-syv leiligheter i midtseksjonen av låven. Den vestlige delen av låven beholdes uendret for bruk som garasje/lager. Den eksisterende takflaten mot gårdstunet i syd forutsettes bevart, mens takflaten på baksiden mot nord gis åpninger i form av inntrukne utearealer, skriver arkitektselskapet.

Les også:

Midtseksjonen av låven bygges om ved at den eksisterende konstruksjonen bevares og forsterkes, samtidig som det støpes et nytt basisdekke på terrengnivå under midtseksjonen som nytt fundament for de eksisterende og nye søylene.

– De eksisterende åpningene mot syd vil bli gitt glassfelt, mens det vil bli nye vindusåpninger i fasaden mot nord. Alle åpningene vil bli liggende i fasadelivet – det blir ingen karnapper utenfor fasadelivet, skriver Nils Torp Arkitekter.

Les flere saker hos Estate Nyheter her.

Les også: