Nettavisen får opplyst at regjeringen går inn for å redusere flypassasjeravgiften i Norge og Europa, men at den økes utenfor Europa.

Det bekreftes i statsbudsjettet mandag morgen.

Avgiftene kuttes til 75 kroner fra 1. april 2019 i Europa, en nedgang fra 84 kroner, eller ti prosent.

Direkte: Alt om statsbudsjettet for 2019

Samtidig økes avgiften til 200 kroner for flyturer utenfor Europa.

Rent faktisk rammes avgiften alle land som har en hovedstad mer enn 2.500 kilometer fra Norge og som ikke er EØS-land.

Høyeste sats til Istanbul

Det vil si at flyreiser til Istanbul rammes av avgiften, selv om byen har en flyplass på den europeiske siden.

Målet til regjeringen skal være å ha en mer miljøvennlig profil på flyreiser.

- Vi er positive til at avgiften reduseres for Norge og Europa, selv om reduksjonen er svært liten. Avgiften er fremdeles en dårlig idé. Den er fortsatt konkurransevridende, næringsfiendtlig og treffer fremdeles ikke godt nok på miljø. Dette er ikke et reelt miljøtiltak, det er en skatt regjeringen har innført for å få inn mer penger, sier Astrid Bergmål, Leder Virke reise utland.

- Folk komme ikke til å slutte å reise til New York fordi avgiften økes til 200 kroner, men det kommer fortsatt til å være krevende for bransjen som opplever sterk konkurranse internasjonalt. Erna Solberg og Siv Jensen innførte en avgift som rammer en bransje med svært små marginer og de opprettholder den i det fremlagte statsbudsjettet for 2019. Avgiften står fortsatt som et eksempel på dårlig politisk håndverk fra Solberg-regjeringen.

Les også: Nå blir det dyrere å ha lån

Les også: Sukkeravgiften endres - gir billigere godteri

Les også: Så mye dyrere blir alkohol, drivstoff og røyk neste år

Les også: Vil gjøre det dyrere å fly utenfor Europa

Les også: Kutter el-avgiften - første gang på 16 år

Etter at budsjettet ble offentliggjort kom følgende detaljer frem:

«Regjeringen foreslår en provenynøytral omlegging av flypassasjeravgiften slik at flyreiser ut av Europa får en høyere sats på 200 kroner per passasjer mens øvrige reiser får en lavere sats på 75 kroner per passasjer. Det tas sikte på at endringene iverksettes 1. april 2019.

Fra 1. januar 2019 foreslår regjeringen å prisjustere avgiften til 84 kroner per passasjer.»

Flypassasjeravgiften er på folkemunne blitt kalt for flyseteavgiften. Den ble vedtatt av Stortinget i 2015, og innført 1. juni 2016, og var da på 80 kroner.

I 2018 er flyseteavgiften 83 kroner, men det blir altså redusert til 75 kroner fra 1. april 2019, dersom regjeringen får gjennomslag for budsjettet.

Norwegian positive

Avgiften ilegges alle avganger fra norske lufthavner.

«Avgiften er begrunnet med å gi staten inntekter, men den kan også ha en miljøeffekt ved at den reduserer etterspørselen etter flyreiser», heter det i statsbudsjettet som ble lagt frem av Finansdepartementet mandag.

Norwegians kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen sier at de synes det er positivt at regjeringen foreslår å redusere avgiften på flygninger i Europa, men er skeptisk til økningen på langdistanse.

- Avgiftsøkningen på interkontinentale flygninger er dårlig nytt for norsk turistnæring fordi høyere flypriser gjør at for eksempel færre amerikanere velger å reise til Norge på ferie. De siste årene har andelen amerikanske reisende til Norge økte kraftig og bidratt til høyere verdiskaping i norsk reiseliv, sier han til Nettavisen.