*Nettavisen* Økonomi.

Lavere prisvekst i USA

De amerikanske produsentprisene i juli vokste mindre enn hva makroøkonomene hadde trodd.

Det amerikanske arbeidsdepartementet publiserte tirsdag ettermiddag produsentprisindeksen for juli. Dette er den første av en rekke inflasjonsindikatorer som publiseres denne uken, og som det er knyttet stor spenning til i markedet.

NA24 - din næringslivsavis

Tallene viser at produsentprisindeksen, indeksen som måler prisen på varer til produsentleddet, steg med 0,1 prosent i juli. Dagens tall kom inn langt lavere enn forventningene, som ifølge en sammenstilling av nyhetsbyrået Bloomberg var en økning på 0,4 prosent.

Uventet fall i kjerneprodusentprisene
Kjerneprodusentprisindeksen, det vil si en indeks justert for de mer volatile matvare- og energikomponentene, falt uventet med 0,3 prosent i juli. Ifølge den samme undersøkelsen av Bloomberg, var det ventet at denne indeksen skulle stige med 0,2 prosent.

Lavere rentefrykt
Etter forrige ukes detaljhandelstall økte frykten for at sentralbanksjef Ben Bernanke og Federal Reserve vil komme med ytterligere rentehevning før året er omme. Dagens makrotall, som viser en langt lavere prisvekst enn ventet, letter litt på rentefrykten som har versert i markedet den siste tiden.

PPI - USA
Den amerikanske produsentprisindeksen måler prisen på varer på produsentleddet, i stedet for til sluttbruker, som i den mer profilerte konsumprisindeksen.

Produsentprisene måles på tre nivåer, råvarer, under arbeid og ferdigvarer. Det første leddet vil i stor grad være kjent gjennom råvarepriser, så det senere leddene er jevnt over viktigere.

Det oppgis et totaltall, og et tall som holder matvarer og energi utenom. Det siste blir vanligvis ansett som viktigst fordi matvarer og energi ofte viser store utslag fra måned til måned.

Hovedfokus er på endring fra foregående måned, men det offentliggjøres også et tall for endring på årsbasis.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag