Laveste dødstall i trafikken på 50 år

Ferske tall fra SSB viser at innsatsen for trafikksikkerhet gir resultater. Antall omkomne i trafikken i fjor var det laveste på 50 år.

17.01.06 10:54

Fra januar til desember i 2005 mistet 223 personer livet på norske veier. 86 personer ble meget alvorlig skadd, mens 854 personer fikk alvorlige skader, viser de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå.

Gjennomsnittet for antall omkomne i trafikken de siste 10 år er 290 personer, og vi må tilbake til 1955 for å finne et år der det omkom færre i trafikken i løpet av et år.

101 bilførere og 48 bilpassasjerer mistet livet i 2005. Det er 17 færre bilførere og 12 færre bilpassasjerer enn i 2004 og henholdsvis 24 og 12 færre enn gjennomsnittet for femårsperioden 2001-2005. tallet for fotgjengere økte derimot til 30 omkomne i løpet av 2005, og det er 8 flere enn året før.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: (Statistisk sentralbyrå)

Like mange skades
De foreløpige tallene for 2005 viser videre at til sammen 11.517 personer ble skadd i trafikken. Tilsvarende tall for 2004 var 11.910 skadde, og gjennomsnittstallet for tiårsperioden 1996-2005 viser 11.617 skadde personer.

Dette viser at tallet på antall drepte i trafikken synker kraftig, mens antall ulykker med personskade ikke kan vise til endring.

Både Politiet og Vegvesenet har hatt flere konkrete tiltak overfor alvorlige ulykker i trafikken, og ser nå resultater av innsatsen.

Lønn for strevet
Seksjonsleder Trafikksikkerhet Finn Harald Amundsen i Statens vegvesen ser at det er de alvorligste ulykkene som synker mest, og mener dette samstemmer godt med innsatsen i arbeidet.

- Blant annet møteulykkene har vært et satsningsområde, og en nedgang på 14 prosent viser at det har vært en vellykket satsning, sa Amundsen på en pressekonferanse nylig, der han samtidig understreker at Vegvesenet vil fortsette arbeidet inn i 2006.

Samarbeid
Samferdselsminister Liv Signe Navarsete mener nedgangen i antall drepte og livsvarig skadde i trafikken er et resultat av arbeid med bruk av tiltak over et bredt felt. I året som kommer vil det være viktig å legge enda mer vekt på de alvorlige møte- og utfokjøringsulykkene.

Ifølge Amundsen, vil Statens vegvesen i fremtiden gå igjennom alle dødsulykker på veiene, og i samarbeid med den regionen det gjelder se om det er noe de kan gjøre for å gjøre gjeldende strekning mer sikker.

Les mer om bil og trafikk i Bilmagasinet

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.