Det viser de seneste ledighetstallene til NAV. Antall registrerte arbeidsledige ved utgangen av februar i år var 68.300, som ga en ledighet på 2,3 prosent.

Ved utgangen av februar i fjor var det registrert 69 800 helt ledige, som tilsvarte 3,1 prosent og en nedgang på 15 000 sammenliknet med februar 2017.

Arbeidsledigheten har under Solberg-regjeringen svingt fra 2,4 prosent til 3 prosent, hvis vi ser på årsgjennomsnittet. Ledigheten var på det høyeste i 2015 og 2016, med drøyt 80 000 uten jobb.

Fallende trend

– Den registrerte arbeidsledigheten har vist en fallende trend i over to år. Andelen helt ledige ligger nå på 2,3 prosent av arbeidsstyrken, ifølge brudd- og sesongjusterte tall. Arbeidsledigheten har ikke vært så lav på ti år, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Andelen helt ledige har falt med 0,2 prosentpoeng i løpet av de siste tolv månedene, justert for bruddet i statistikken og sesongvariasjoner. Andelen helt ledige og arbeidssøkere på tiltak lå på 2,9 prosent i februar, og det er en nedgang på 0,3 prosentpoeng de siste tolv månedene.

Best i vest

Det er en nedgang i ledigheten i de fleste fylkene, men i Rogaland og Møre og Romsdal har den prosentvise nedgangen vært størst. I Hedmark og Troms har det derimot vært en liten økning i samme periode.

NAV skriver videre at de fleste yrkesgruppene har hatt en nedgang i arbeidsledigheten de seneste seks månedene. Blant yrkesgruppene har ingeniør- og IKT-fag, samt industriarbeidere,hatt den største nedgangen.


Ny tellemåte

I 2018 var gjennomsnittet 65.000 helt ledige, men det var brudd i fjor på statistikken, som følge av ny registreringsmetode.

Ved utgangen av januar var det registrert 71 100 helt ledige personer, som da var en nedgang på 4700 fra januar 2018.

Nordea ventet et fall i ledigheten i februar på mellom 500 og 1000 denne. En lavere ledighet betyr at arbeidstakerne styrker sin posisjon og derfor er lønnsveksten på vei oppover. Spådommen er en lønnsvekst i år på 3-tallet.

Normalt fall: 1000

Nordea skriver i sin månedsrapport at de seneste seks månedene er antallet ledige personer sesongjustert og korrigert for endringer i registreringsrutiner, falt med rundt 1000 personer i måneden.

Det er ikke så langt unna det som skjedde i 2017, da alle ble overrasket over hvor sterk nedgangen i ledigheten var.

Men og en viktig grunn til Norges Banks oppjustering av renteprognosen, var lavere arbeidsledighet, som isolert sett betyr større press i økonomien.


Fortsatt overrasket

Nordea spådde på morgenen at hvis arbeidsledigheten fortsetter å falle i samme tempo, kommer Norges Bank igjen til å bli overrasket over styrken i arbeidsmarkedet.

Meglerhuset tror i noen grad at det blir tilfellet, men har samtidig litt vanskelig for å tro at arbeidsledigheten fortsatt skal falle like mye.