*Nettavisen* Økonomi.

Laveste nettoinnvandring siden 2006

Statsminister Erna Solberg (H) på besøkt blant frivillige som deler ut klær, toalettsaker og mat til nyankomne flyktninger som kommer til registreringsmottaket på Tøyen i Oslo. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Men det skyldes at UDI er på etterskudd med registreringen av høstens asylstrøm.

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at det per 1. oktober er registrert 5.205.400 bosatte her i Norge. Det er en økning på 16.000, eller 0,3 prosent, i 3. kvartal.

11.100 personer har utvandret, noe som er 2900 flere enn i samme kvartal i fjor. Den registrerte innvandringen var på 20.484 personer, mot 21.111 i samme periode i fjor.

Nettoinnvandringen var på 9400 personer, noe som er en nedgang på 3500 sammenliknet med 3. kvartal i 2014.

Venter på UDI
Asylsøkere som ennå ikke har fått oppholdstillatelse i Norge, blir ikke registrerte som bosatte i folkeregisteret og er ikke registrert som innvandrere.

- Vi må vente på at Utlendingsdirektoratet (UDI) har fått håndtert søknadene fra høstens strøm av asylsøkere før de blir synlige i befolkningsstatistikken, skriver SSB i rapporten.

Artikkelen fortsetter etter oversikten.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: SSB

Ifølge UDI var det pr. oktober 2015 15.300 asylsøkere bosatt på mottak som har søknad til behandling. Til sammen 3887 asylsøkere har avslag til klagebehandling, har fått søknad henlagt/trukket, eller står oppført med utreiseplikt.

Stadig færre svensker i Norge
SSBs statistikk viser at polakker utgjør den største gruppen av utenlandske statsborgere som har innvandret i 3. kvartal. Denne gruppen var omtrent like stor som de to neste befolkningsgruppene på listen – svensker og syrere - til sammen. Litauere utgjør den fjerde største gruppen som innvandret siste kvartal.

Som i andre kvartal både i år og i fjor var det flere svenske statsborgere som utvandret enn innvandret. 1200 svensker utvandret i 3. kvartal, mens det tilsvarende tallet for polakker var 800. For de andre store gruppene som innvandrer til Norge - polske, litauiske og syriske statsborgere - er det fortsatt større innvandring enn utvandring.

Annonsebilag