NA24.no

Lederlønninger i staten får Riksrevisjonen til å reagere


Riksrevisor Per-Kristian Foss ber om at styrene viser moderasjon ved fastsettelse av fastlønn og bonus til daglig leder i statlige selskaper. Han reagerer også på økningen i styrehonorarene.
Riksrevisor Per-Kristian Foss ber om at styrene viser moderasjon ved fastsettelse av fastlønn og bonus til daglig leder i statlige selskaper. Han reagerer også på økningen i styrehonorarene. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)
Sist oppdatert:
Lønningene til mange styremedlemmer og ledere i statlige selskaper har økt betydelig mer enn lønnsveksten ellers i samfunnet.

Det går fram av en gjennomgang Riksrevisjonen har gjort av 45 statlige selskaper. Godtgjørelsen til 27 av styrene og 24 av lederne har økt vesentlig mer enn den generelle lønnsveksten, som i gjennomsnitt var på 2,5 prosent i perioden som er undersøkt.

Ni styreledere hadde en lønnsvekst på over 10 prosent mellom 2015-2017, mens sju daglige ledere fikk mellom 20 og 40 prosent mer i lønn i perioden 2014–2017. Tre av lederne med størst vekst i fastlønn har også hatt bonus.

– Dette er i mange tilfeller langt over det moderate nivået som regjeringen har gitt signaler om. Godtgjørelsene skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Han påpeker at flere selskaper gir for lite informasjon om kostnader til styrer og daglig ledere i årsregnskapene.

– Dette er kritikkverdig, sier Foss.

Gjennomgangen viser også at det er blitt mer vanlig med såkalt styreansvarsforsikring i de statlige selskapene, noe som øker kostnadene til styrene. Forsikringen dekker styremedlemmer som ifølge loven kan bli holdt personlig ansvarlig for økonomiske tap som følger av kritikkverdige eller uaktsomme handlinger.

Riksrevisjonen mener departementene bør vurdere om forsikringene skal ansees som en del av styrets samlede godtgjørelse.

Avinor kritiseres

Også Avinor får kritikk av Riksrevisjonen for ikke å overholde kostnadsrammer for store prosjekter og for ikke å drive effektivt nok.

Så mye som halvparten av de 20 største investeringsprosjektene overholder ikke de opprinnelige kostnadsrammene, påpeker Riksrevisjonen.

– Etter Riksrevisjonens vurdering er kostnadsveksten og en svekket lønnsomhetsutvikling kritikkverdig og ikke i tråd med kravet om effektiv drift, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Han påpeker at ledelsen og styret følger for lite opp at kostnadene for de store investeringsprosjektene er innenfor vedtatte rammer.

– Samferdselsdepartementet har ikke sikret seg god nok informasjon til å følge med på om Avinor utfører samfunnsoppdraget og oppgavene kostnadseffektivt, sier Foss.

Avinor har hatt stor inntektsvekst, men kostnadene har økt enda mer. I perioden 2010–2017 har Avinors driftskostnader per passasjer økt kraftig.

Kritiserer stor kostnadssprekk hos Helse Sør-Øst

Helse Sør-Østs program for digital fornyelse har foreløpig en kostnadssprekk på rundt 700 millioner kroner. Riksrevisjonen er kritisk til kostnadsstyringen.

I Riksrevisjonens kontroll av statlige selskaper i 2017 peker riksrevisor Per-Kristian Foss på at kostnadene for Helse Sør-Østs program for digital fornying foreløpig har økt fra 5,5 milliarder kroner til 6,2 milliarder kroner.

Programmet skulle vært avsluttet i 2017, men det er fortsatt uklart når fornyelsesprogrammet kan avsluttes og hvor store totalkostnadene blir. Det er foreløpig bokført tap på rundt 270 millioner kroner.

– Modernisering av IKT-infrastrukturen i den største helseregionen har stor betydning både helsepolitisk og økonomisk. Riksrevisjonen mener at Stortinget burde ha fått en samlet orientering om status for programmet, sier Foss.

Forsinket radiologiprogram

Riksrevisjonen peker på at flere av delprogrammene enten er stanset, forsinket eller nedskalert. Dette gjelder blant annet leveransen av et regionalt radiologisystem som ble avbestilt etter sju års arbeid. Det er brukt 270 millioner kroner på selve programmet; samlet økonomisk tap er ennå ikke kjent.

«De styrende organene har ikke forvaltet myndigheten sin på en målrettet og god måte, og ikke fulgt opp leverandøren godt nok. Manglende risikostyring og beslutningsevne i styrende organer har ført til at det over lang tid er brukt betydelige ressurser på en løsning som ikke var brukbar», heter det i rapporten fra Riksrevisjonen.

– Det er sterkt kritikkverdig at styringen av programmet har vært så svak, og det er alvorlig at dette kan ha gått ut over pasientsikkerheten, sier Foss.

Ønsker tettere oppfølgning

Stortinget ble høsten 2013 informert om programmet for digital fornying, som er ment å gi bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling.

Programmet er fullfinansiert av staten, og Riksrevisjonens vurdering etter gjennomgangen er at verken ressursbruk eller virkemidler synes å ha vært effektive for å oppnå de forutsatte resultatene.

De påpeker at det er departementets ansvar å følge opp at de fastsatte målene blir nådd, og merker seg at Helse Sør-Øst RHF ønsker tettere styring og oppfølging.

Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet vil Helse sør-øst nå iverksette tiltak for å forbedre styringen av programmet, slik som Riksrevisjonen anbefaler.

Styrene i helseforetakene er for passive

Styrene i helseforetakene er for passive i sin oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet, mener Riksrevisoren.

Riksrevisjonen konstaterer i rapporten som legges fram tirsdag, at de fleste styrene får mye informasjon, men følger selv for lite aktivt opp at de får god nok informasjon og vesentlige utfordringer.

Det gjør at styrene ikke klarer å føre godt nok tilsyn med at det er forsvarlig drift og systematisk kvalitetsforbedring i behandlingen av pasienter.

I rapporten pekes det også på at prosessen som Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene har for valg av styrer for foretakene, ikke holder mål og ikke sikrer at de får en sammensetning med best mulig kompetanse.

– Prosessen med valg av styrer for helseforetakene er enklere og mindre dokumentert enn de rutinene som Nærings- og fiskeridepartementet har for styrevalg, konstaterer Foss.

(©NTB)

Rapporter om feil i artikkelen

Mest sett siste uken

Lik NA24 her og få flere ferske økonominyheter!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere