Gå til sidens hovedinnhold

Lederskifte i Bjørge

Storeiere henter inn nye krefter til teknologikonsernet.

Steinar Aasland overtar som ny konsernsjef i teknologiselskapet Bjørge ASA, og Trine Sæther Romuld er ansatt som konserndirektør med ansvar for finans og økonomi.

Det melder Bjørge i en børsmelding tirsdag.

- En ny fase
Steinar Aasland har lang industriell ledererfaring og omfattende bakgrunn fra olje & gass, og kommer sist fra stillingen som administrerende direktør i Ahlsell Norge.

Aasland erstatter Stig Feyling som konsernsjef med virkning fra i dag, tirsdag 5. januar 2010.

- Bjørge går inn i en ny fase i selskapets utvikling. Det er derfor naturlig for meg å tre ut og ta fatt på nye utfordringer. Både styret og jeg er enig om at dette er riktig og bør skje raskt etter at Aker Capital Fund og HitecVision, gjennom selskapet Bokn Invest, har tatt kontroll over Bjørge, sier Stig Feyling.

I henhold til Bjørges ansettelsesavtale med Stig Feyling, vil han få 12 måneders etterlønn, til sammen 2,1 millioner kroner. I tillegg får han utbetalt kr 1,6 millioner kroner i opparbeidet bonus gjennom flere år.

Går inn i andre roller
Feyling har vært ansatt i Bjørge i syv år, hvorav de siste tre årene som konsernsjef. Han vil nå gå inn i sentrale roller i andre selskaper som eies av HitecVision.

- Stig Feyling har de siste årene, sammen med sin ledergruppe og de ansatte, bygget Bjørge stein på stein. Omsetningen er doblet og selskapet har gått fra å være en mekanisk bedrift til å bli et teknologifokusert konsern. Styret takker Feyling for innsatsen. Samtidig er vi glade for at Steinar Aasland har takket ja til å gå løs på en krevende etappe i arbeidet med å styrke og utvikle selskapet, sier styreleder Frank O. Reite i Bjørge i meldingen.

Steinar Aasland (43) har vært administrerende direktør i Ahlsell Norge siden 2004. Under Aaslands lederskap økte selskapets omsetning fra 800 millioner kroner til 5,5 milliarder kroner. Fra 1992 til 2004 hadde han ulike lederstillinger i Stavanger Rørhandel, som da ble kjøpt opp av svenske Ahlsell. Aasland har teknisk utdanning i maskinteknikk, og har mastergrad innen ledelse og strategi.

- Bjørge er et konsern med en spennende portefølje av selskaper og produkter med sterke markedsposisjoner. Potensialet er fortsatt stort. Jeg ser frem til å være med å videreutvikle selskapet sammen med ansatte, eiere, kunder og leverandører, sier Steinar Aasland.

Henter inn tallknuser
Ledelsen i Bjørge styrkes ytterligere med ansettelsen av Trine Sæther Romuld (41) som konserndirektør med ansvar for finans og økonomi. Hun kommer fra stillingen som finansdirektør og investeringsdirektør i Converto Capital Management, som er investeringsrådgiver for Aker Capital Fund. Sæther Romuld er utdannet statsautorisert revisor fra NHH, og har tidligere blant annet vært konserndirektør i Aker ASA, CFO i Aker Drilling og CFO i Marine Harvest.

Den nye konsernledelsen i Bjørge vil bestå av Steinar Aasland, Tor Hellestøl, Erik Christensen og Trine Sæther Romuld. Sistnevnte vil tiltre stillingen gradvis, men full tid fra slutten av mars.

- Stafettvekslingen på ledersiden gir kontinuitet, og skjer i en tid med god aktivitet i konsernet. Bjørge går inn i et nytt år med fokus på å øke salget og sikre effektiv gjennomføring av prosjekter. Strategien er å vokse innenfor dagens områder, og med en større andel av omsetningen innenfor service og vedlikehold, sier majoritetseiernes representanter, Frank O. Reite og Atle Eide, i Bjørges styre.

Seniorpartner Atle Eide i HitecVision ser frem til å fortsette samarbeidet med Stig Feyling. Det vil skje gjennom styreverv og tett oppfølging av andre viktige HitecVision-kontrollerte selskaper. Feyling vil gå inn som styreleder i Technor, og styremedlem i Valco.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot