*Nettavisen* Økonomi.

Ledigheten øker kraftig

Foto: Scanpix

DnB Nor Markets sier at dagens tall viser et vendepunkt i arbeidsmarkedet.

02.10.08 10:53

Arbeidsledigheten øker nå innen særlig innen bygg og anlegg. Ved utgangen av september var det 42.000 registrerte arbeidsledige i Norge. Det viser den siste statistikken fra NAV.

NA24 - din næringslivsavis

Dette tilsvarer 1,7 prosent av arbeidsstyrken i Norge.

Korrigert for sesongvariasjoner økte arbeidsledigheten med 1000 personer i september.

DnB Nor Markets mener dagens tall fra NAV viser et vendepunkt i arbeidsmarkedet.

- Kraftig økning
- Hittil i år har det bare vært relativt små månedlige variasjoner i arbeidsledigheten. Denne gangens kraftige økning skiller seg ut i så måte. Det ser dermed ut til at vi er på god vei inn i et omslag i arbeidsmarkedet og vi venter at den registrerte ledigheten vil kunne stige ytterligere i tiden fremover, skriver økonom Bjørn-Erik Orskaug i DnB Nor Markets i en markedskommentar.

- Dette var overraskende tall. Ikke det at arbeidsledigheten steg, men hvor mye den steg med. Det er ganske kraftig når du får en økning på 2000 personer på en måned, for det har vært relativt små endringer til nå i år, supplerer Orskaug overfor NA24.

Kan sende ned renten
Orskaug påpeker at det nå er rett over 1000 arbeidsledige som ikke er på tiltak. Tar man med dem som er på tiltak gikk antall ledige opp med 2000 personer i september.

- Hvis denne økningen er betegnende for et kraftigere omslag i arbeidsmarkedet, så er jo det bra for inflasjonsbildet, og dermed også bra for styringsrenten, mener Orskaug.

Den økte ledigheten kan altså føre til at renten blir satt ned, men Orskaug påpeker samtidig at Norges Bank har lagt til grunn en nedgang i arbeidsledigheten i Norge.

Bygg- og anlegg trekker ned
Det er nå 30 prosent flere arbeidsledige innen bygg- og anlegg enn på samme tid i fjor. Arbeidsledigheten øker mest blant vei- og anleggsarbeidere, snekkere, tømrere og andre bygningsarbeidere.

- Vi hadde ventet en endring, men ikke ennå. Men det er klart at endringene nå skjer i et klart raskere tempo, skriver Knut Anton Mork i en analyse.

Både DnB NOR og Handelsbanken mener at dagens tall føyer seg til på listen over argumenter som taler for en rentenedgang fra sentralbanksjef Svein Gjedrems side.

Rentenedgang
DnB NOR tror på en snarlig rentenedgang.

- Norges Bank har imidlertid tatt høyde for et svakere arbeidsmarked. Økningen i markeds- og utlånsrenter er viktigere nå om dagen, noe vi tror taler for at sentralbanken relativt snart vil senke styringsrenten, mener banken.

Lavere enn i fjor
Likevel er arbeidsledigheten lavere nå enn den var på samme tid i fjor.

Ledigheten øker mest for menn under 30 år. Sammenlignet med september i fjor var det 10 prosent flere ledige i denne gruppen nå i september enn i samme måned i fjor.

Verst i Nord-Trøndelag
Det er Nord-Trøndelag og Finnmark som har den største oppgangen i ledigheten med henholdsvis syv og seks prosent oppgang i forhold til september i fjor.

Rogaland og Sogn og Fjordane ligger desidert best an når det gjelder ledighet. Her er bare én prosent ledige, mens Finnmark med 3,3 prosent ledige ligger i norgestoppen sammen med Oslo som har 2,3 prosent registrerte ledige. Ledigheten har gått mest ned i Nordland og Buskerud, ifølge pressemeldingen fra NAV.

Færre stillinger
Samtidig har det vært en klar nedgang i antall ledige stillinger. I forhold til september i fjor ble det registrert hele 16 prosent færre ledige stillinger. Nedgangen kommer i de fleste yrkesgrupper, men er klarest innen industriarbeid og bygg- og anleggsvirksomheten.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag