Ledigheten tikker oppover

Foto: Erichsen, Jarl Fr. (SCANPIX)

Men, fortsatt er det sterkt press etter ingeniører.

02.09.11 09:42

NAVs tall for registrert ledighet viste en oppgang på om lag 300 personer (sesongjusterte tall) i august. Dette er andre måned på rad med oppgang. NAV skriver at oppgangen skyldes en kombinasjon av at etterspørselen etter arbeidskraft har gått ned, samtidig som flere nye arbeidstakere har meldt seg til NAV.

Steg mer enn ventet
Bruttoledigheten (dvs. summen av helt ledige og personer på ordinære tiltak) steg noe mer, med 1.300 personer, til 85.646. Det vil si at antall personer på tiltak steg mer enn det som er vanlig.

Ujustert falt ledighetsraten fra 2,8 til 2,7 prosent, mens det var ventet uendret ledighetsrate.

- Etter at vi i en lengre periode har sett at det norske arbeidsmarkedet har strammet seg til, kan det nå se ut til at bunnen er nådd. Tall for antall førstegangssøkende og antall ledige stillinger støtter opp om inntrykket av et ganske stabilt arbeidsmarked. Norges Bank har anslo i sin seneste Pengepolitiske rapport et fall i den registrerte ledighetsraten fra 2,9 prosent i fjor til 2,5 prosent i år (og 2,25 prosent neste år). Dagens tall er på den svake siden i forhold til dette, men trolig ikke nok til å påvirke Norges Banks rentevurderinger i nevneverdig grad, skriver DnB i sin vurdering av tallene.

Trenger ingeniører
Personer med yrkesbakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag samt for ledere, har nå den laveste ledigheten med 1,1 prosent av arbeidsstyrken. Sammenliknet med i fjor har ledigheten gått mest ned blant bygge- og anleggsarbeidere hvor det nå er 21 prosent færre ledige. Blant ingeniører og ikt-personell er nedgangen på 20 prosent og nedgangen blant industriarbeidere er på 15 prosent.

Ledigheten blant yrkesgrupper knyttet til offentlig sektor fortsatte imidlertid å stige i august. Økningen var størst blant barne- og ungdomsarbeidere hvor ledigheten økte med 12 prosent. Denne yrkesgruppen har også høyest ledighet med 4,2 prosent av arbeidsstyrken.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag