Gå til sidens hovedinnhold

Lekkasje: Økt innsats i Europas mest sårbare nærområder

Statsbudsjettet 2019

Innsatsen i sårbare stater foreslås økt med 374 millioner, til 706 millioner. Hoveddelen av denne bistanden vil gå til Afrika og Midtøsten.

- Situasjonen i Europas sårbare nærområder er krevende. Store områder, fra Sahel til Afghanistan, forblir ustabile og gir grobunn for ulike typer utfordringer fra ekstremisme til fare for kollaps av stater. Regjeringen foreslår derfor en kraftig styrking av innsatsen i disse områdene, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til Nettavisen.

LES OGSÅ: Her er alle budsjettlekkasjene

- Krig, konflikter og dårlig styresett forsterker fattigdom og skaper store humanitære behov. Det er langt bedre å gi hjelp nå enn å vente til situasjonen forverrer seg og en enda større krise oppstår, sier Eriksen Søreide.

Utvikling i Eurasia

Videre økes bistanden til demokratisk og økonomisk utvikling i Eurasia, inkludert Ukraina, Moldova, Sør-Kaukasus og Sentral-Asia.

- Situasjonen i mange land i området mellom Europa og Asia er skjør og preget av svak økonomisk utvikling, høy arbeidsledighet, omfattende korrupsjon og svake rettstater. Regjeringen foreslår derfor å styrke innsatsen i disse områdene med 85 millioner kroner, sier Eriksen Søreide.

Migrasjon og smuglernettverk

Videre vil regjeringen styrke Norges bidrag til felleseuropeiske løsninger gjennom støtte til EUs Trust Fund (EUTF), som har som formål å redusere årsakene til irregulær migrasjon, bekjempe smuglernettverkene sør for Middelhavet og bidra til retur og reintegrering av hjemvendte migranter. Støtte til IOM (International Organisation of Migration) skal bidra til bedre migrasjonsforvaltning.

Regjeringen vil også styrke innsatsen mot blant annet organisert kriminalitet og ekstremisme med 30 millioner kroner - en økning på 10 prosent i 2019.

Økningene i bevilgningene til sårbare stater, globale sikkerhetsspørsmål og demokratisk og økonomisk utvikling er direkte oppfølginger av Stortingsmeldingen om veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Les også

Dette vet vi om statsbudsjettet

Reklame

Kun i dag: 30 prosent på alt hos Christiania Glasmagsin

Kommentarer til denne saken