Mandag klokken 10 får vi fasiten på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019.

Men nå kan Nettavisen avdekke at de foreslår en bevilgning til Sjøforsvaret (eksklusiv Kystvakten) på om lag 4,4 milliarder kroner.

Forslaget innebærer en nominell økning på om lag 295 millioner kroner, noe som tilsvarer opp 7,2 prosent fra 2018.

- Vi nordmenn er en fredselskende nasjon, vi er ikke krigshissere og ønsker ingen konflikt, men i dagens virkelighet må vi ha et godt forsvar for å hevde vår egen suverenitet og da må vi ha et operativt sjøforsvar, så når regjeringen bevilger 300 friske millioner styrkes dette, sier Abid Raja (V).

Les også: Her er budsjett-lekkasjene

- Venter bredt flertall for dette

- Regner dere med at denne budsjettposten kommer til å skli lett igjennom?

- Det kan vi svare unisont på. Det er ingen uenighet internt i regjeringen, og det er stor interesse for forsvarspolitikken i opposisjonen. Det er mulig SV og Rødt kommer til å stemme imot, men vi forventer et bredt flertall, sier Hårek Elvenes (H).

Nettavisen møter Elvenes og Raja på kaia nedenfor Akershus festning. Begge sitter i Stortingets Utenriks- og forsvarkomité.

- Jeg har god dialog med Knut Arild Hareide, som sitter i samme komité, men også Kjell Ingolf Ropstad og Hans Fredrik Grøvan. De er også opptatt av norsk suverenitet, så det ville være oppsiktsvekkende hvis så ikke skulle skje, sier Raja.

Det er uvanlig stor interesse for KrF om dagen - og selvsagt spennende hvordan de kommer til å reagere på budsjettforslaget mandag.

Ubåt i Nord-Norge

- Sjøforsvarets kapasiteter skal bidra til suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse. Marinen skal ha en vesentlig tilstedeværelse i Nord-Norge med alle fartøysklasser. For øvrig gjennomfører Kystvakten 60 prosent av sine patruljedøgn i nordlige farvann, kommenterer Elvenes.

Regjeringen foreslår en videreføring av normalsituasjonen med kontinuerlig tilstedeværelse av ubåt i Nord-Norge.

- Hvor befinner den seg?

- Under vann, svarer Raja kjapt.

- I nordområdene, altså sjøområdene som er nord for Polarsirkelen. Norge har sjøområder som er syv ganger større enn landområder, så hvor den er til enhver tid, er ikke godt å si. Det er de færreste som vet, men noen få vet eksakt hvor den er, utfyller Elvenes.

- Økt aktivitet for fregattene

- Regjeringen følger med dette forslaget opp langtidsplanen og viderefører satsingen på å lukke etterslepet innen vedlikehold, reservedeler og beredskapslogistikk, legger Elevens til.

- Denne satsingen øker den operative tilgjengeligheten til Sjøforsvarets styrker og resulterer i en betydelig reduksjon i risikoen for at planlagt aktivitet ikke kan gjennomføres, sier Raja.

- Sjøforsvaret tilføres ressurser slik at aktiviteten øker for fregatter, korvetter og ubåter i 2019, sier Elvenes.

Raja er opptatt av økt bemanning på fregattene:

- Regjeringen legger opp til at Sjøforsvaret ytterligere styrker besetningene, herunder en femte besetning til fregattene, i tråd med intensjonene i langtidsplanen. Bedre bemanning på fregattene vil bidra til styrket sjømilitær kompetanse og operativ evne, sier Raja.