Lerøy Seafood Group, Norges nest største sjømatkonsern målt i omsetning, la frem kvartalstall tirsdag. I den sammenheng langer de ut mot norske politikere.

- Det er trist, og uforståelig, at det fra ulike sentrale premissgivere skapes et inntrykk av at norsk havbruks- og hvitfisknæring ikke skaper verdier eller ringvirkninger i norske lokalsamfunn, skriver selskapet, som har en børsverdi på 37 milliarder kroner.

Les også: Satser fire milliarder på lakserevolusjon i Florida

Usikkerhet

Sjømatgiganten forteller at de opplever at usikkerheten i rammevilkårene til sjømatnæringen i Norge de seneste årene har økt.

- Realiteten er at direkte og indirekte verdiskapning fra sjømatnæringene er avgjørende for sysselsetting og bosetting i store deler av det norske samfunnet, ikke minst i kystnære distrikt. Sjømatnæringen legger igjen betydelig verdier lokalt langs hele norskekysten, og det skal vi, sammen med våre kolleger, gjøre vårt beste for at skal fortsette, skriver selskapet videre.

Les også: Gustav Magnar Witzøe (24) har økt formuen sin med fem milliarder på fem uker

Egen skatt

Meldingen kommer kun en uke etter at norske politikere forslo en særskatt på oppdrettsnæringen lik oljeskatten. Det vil i så fall føre til at skattebetalingene til selskapet øker kraftig.

Næringen selv frykter at de på den måte kan tape i konkurransen mot utenlandske aktører, spesielt landbasert oppdrett, som ventes å komme for fullt fremover.

De advarer dessuten om utflagging.

– Norge er ikke alene om ha gode naturgitte fortrinn for å drive lakse- og ørretoppdrett. Økte kostnader med å drive havbruk her hjemme kan føre til at investeringene flyttes utenlands, uttalte administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge i en pressemelding.

Les også: Sandberg spår dobling av fiskerinæringen

Lerøy skriver at sjømatnæringen i Norge er helt avhengig av at norske myndigheter og politikere forstår hva som kreves for at norsk sjømatnæring skal være globalt konkurransedyktig over tid.

- Konsernet vil fortsatt prøve å bidra til en kunnskapsbasert og samfunnsmessig verdiskapende dialog om behovet for hensiktsmessige rammevilkår i årene som kommer, skriver selskapet.

Inntektsfall

Giganten la ellers frem skuffende tall tirsdag.

Omsetningen falt åtte prosent til fem milliarder kroner, mens driftsresultatet før biomassejusteringer falt hele 25 prosent, fra 1.277 millioner kroner til 960 millioner kroner.

«Lavere høstet volum, samt lavere prisoppnåelse for laks og ørret, er de viktigste drivere for resultatnedgang», skriver selskapet.

Aksjen er svakt opp på børsen etter en halvtimes handel.