I Norge er det ca 560.000 virksomheter, og om lag åtte av ti firmaer hadde fire eller færre ansatte ved inngangen av 2016.

Så å si alle disse virksomhetene må levere skatteoppgjøret innen fristen 31. mai.

Les også: Gjorde du feil? Slik unngår du straffeskatt

For å hjelpe de næringsdrivende med å levere korrekte likningspapirer, inviterte Nettavisen til nettreff med skatte- og avgiftsekspertene i Regnskap Norge onsdag formiddag.

Nettreffet er nå avsluttet. Du kan lese svarene nederst i saken.

Skatteadvokat Per-Ole Hegdahl i Regnskap Norge har følgende å si etter nettreffet:

- Det er viktig å formidle at der er ulike skatteregler og skattesatser som gjelder for hensholdsvis 1) hobby, 2) kapitalinntekter og kapitalgevinster, og 3) næringsvirksomhet.

- De tilfeldige og ofte små overskudd som er et resultat av en hobby er normalt skattefrie. Kapitalinntekter og kapitalgevinster beskattes med 25 prosent skatt, mens næringsvirksomhet beskattes med marginalt 44,1 prosent skatt.

- Beskatningen av kapitalinntekter er vesentlig lavere enn beskatningen av næringsinntekter, og mange som for eksempel driver med kjøp og salg av eiendom, må være oppmerksomme på disse grensene og konsekvensene.

Regnskap Norges erfaring er at mange næringsdrivende er opptatt av fradragssiden.

- Dersom du som næringsdrivende ikke finner svar på om en utgift er fradragsberettiget eller ikke, kan et smart spørsmål være: «Er denne anskaffelsen gjort for å fremme næringsvirksomheten eller er det andre hensyn som ligger bak?» Er en utgift pådratt for å fremme næringsvirksomheten skal den som hovedregel kunne føres til fradrag mot inntekter fra næringen.

- Et siste tips til næringsdrivende er å ta vare på alle bilag og avtaler som gjelder næringen. Er du i tvil om en inntekt er skattepliktig eller om en kostnad er fradragsberettiget, er skatteetaten et sted å rette denne type spørsmål. Alternativt, dersom du er engstelig for at svaret er farget av at skatteetaten er opptatt av statens inntekter, så kan du heller søke hjelp hos regnskapsfører, revisor eller en skatteadvokat, sier Hegdahl.