Gå til sidens hovedinnhold

Lettet stemning blant forbrukerne

Frykten for at ting kan bli mye verre er i ferd med å avta.

Stemningen blant forbrukerne er i ferd med å bedres. I desember ble sentimentet langt bedre enn økonomene ventet.

NA24 – din næringslivsavis

Forbrukersentimentet steg til 60,1 i desember fra 55,3 i november. Det viser de endelige tallene fra en forbrukerundersøkelse gjennomført av universiteten i Michigan. Den foreløpige rapporten som kom i midten av desember lå på 59,1. Økonomene ventet ifølge Bloomberg News at undersøkelsen ville havne på 58,6.

Delindeksen som følger den nåværende situasjonen økte til 69,5 i desember fra 57,5 i november, mens forventingsindeksen snudde til en oppgang til 54 fra 53,9 i november.

Inflasjonsforventningene faller kraftig. Undersøkelsen fra universitetet i Michigan viser at 12 måneders inflasjonsutsikter falt 1,7 prosent fra 2,9 prosent. De femårige inflasjonsutsiktene falt til 2,6 prosent fra 2,9 prosent.

Consumer confidence/Consumer sentiment - USA
Det er to ulike målinger av forbrukertillit i USA, en utført av non-profit-organisasjonen Conference Board, en annen utført av University of Michigan. Den første kalles Consumer Confidence, den andre Consumer Sentiment, men det er samme sak.

Begge er spørreundersøkelser hvor tusener av husholdninger spørres ut som synspunkter på den økonomiske utviklingen, slik de opplever den. Begge består også av to hoveddeler: Ett tall for situasjonen nå, et annet for forventninger til fremtiden.

En svakhet ved slike indekser er at de påvirkes av forhold som ikke alltid fører til konkret høyere eller lavere aktivitet hos forbrukerne. Det kan være politisk usikkerhet eller en spesielt positiv eller negativ allmenn nyhet.

Derfor er det bare betydelige endringer i indeksene som bør vektlegges, men da kan de også være et godt signal på endringer i forbrukernes oppførsel.

Undersøkelsen til Conference Board offentliggjøres den siste tirsdagen i den måneden den gjelder. Undersøkelsen til University of Michigan kommer i to runder: En foreløpig versjon den andre fredagen i den måneden den gjelder, og en endelig på den fjerde fredagen i måneden.

Reklame

Her kan du levere Vikinglotto