NA24.no

LO-lederen varsler dempet lønnsvekst i år

LO-leder Gerd Kristiansen varsler dempet lønnsvekst i år.
LO-leder Gerd Kristiansen varsler dempet lønnsvekst i år. Foto: Torstein Bøe (NTB scanpix)
Sist oppdatert:
Norge går mer usikre tider i møte, og arbeidstakerne må belage seg på en mindre lønnsøkning i år, mener LO.

– Det blir ingen lønnsfest i år. Som alltid er det hensynet til norske arbeidsplasser som må veie tyngst, fastslo LO-leder Gerd Kristiansen da hun tirsdag talte til representantskapsmøtet.

Moderasjonslinjen later til å få bred oppslutning. Det kom ikke et eneste motforslag under representantskapsmøtet, og innstillingen ble enstemmig vedtatt. LO-lederen fremhever at hun heller ikke har møtt store motforestillinger.

– Jeg velger å være tydelig på dette fordi det er viktig for medlemmene våre å skru ned forventningene til mellomoppgjøret, sier Kristiansen til NTB.

Nulloppgjør

LO vil fortsatt fremme lønnskrav som minst sikrer medlemmers kjøpekraft, altså at lønnsutviklingen minst er på samme nivå som prisstigningen. Men Kristiansen, og den tariffpolitiske uttalelsen, poengterte den vanskelige og usikre situasjonen norsk økonomi står overfor.

LO-lederen vil ikke svare på om det kan bli aktuelt med nulloppgjør i år. Premisset er at overheng og lokale oppgjør sikrer kjøpekraft for mange medlemmer, og at det derfor ikke er behov for å gi noe i de sentrale oppgjørene.

Det er en tanke Fellesforbundets leder Arve Bakke kan godta. Til Aftenposten sier han at han har «null problemer» med å legge det fram for medlemmene.

– Jeg må først se regnestykkene. Men viser de at vi må ha generelle tillegg på 25 eller 50 øre, så synes jeg det er bedre å gi de pengene til lavtlønte, sier Bakke.

– Lønnstapere

Ikke alle yrkesgrupper har mulighet til slike lokale forhandlinger, påpeker Leif Sande, forbundsleder i Energi og Industri. Systemet gjør at noen blir evige lønnstapere, mener han.

– For eksempel våre medlemmer innen vask og rens, som i fjor fikk avbrutt sin streik etter kun tre dager. De vaskeriansatte får kun det sentrale tillegget, som utgjør rundt en tredel av det totale lønnsoppgjøret. Resten blir fremforhandlet lokalt, sier Sande. Han mener disse gruppene bør sikres et tillegg som utgjør det samme som andre får gjennom lokale forhandlinger.

«Dempet lønnsvekst»

«Utsikt til svekket grunnlag for særnorsk reallønnsvekst, som hittil på 2000-tallet, innebærer dempet lønnsvekst», heter det i tariffuttalelsen.

Den skal danne grunnlaget for lønnskravene LO-forbundene skal fremme i mellomoppgjøret og konsentrerte seg i stor grad om den økonomiske situasjonen og LOs motstand mot regjeringens angrep på arbeidsmiljøloven.

– Det er usikkerhet rundt nedgangen i oljeinvesteringene, hvor lenge den lave kronekursen vil vare, lavere vekstutsikter i internasjonal økonomi og muligheter for nye kriser i eurosonen, sa Kristiansen.

Føringene ligger fast

Føringene for den toårige tariffperioden som ble vedtatt før hovedoppgjøret i fjor – om å sikre medlemmenes kjøpekraft og utlikne kjønnsbaserte lønnsforskjeller – ligger uansett fast. Uttalelsen fastslår at det gjenstår en stor jobb på likelønnsområdet, men at kjøpekraften ble «mer enn opprettholdt» i fjor.

Lønnsveksten ble 3,1 prosent, mens prisveksten var rundt 2 prosent. Dermed er de aller fleste grupper sikret reallønnsvekst på rundt 1 prosent.

– Hva forteller dette oss? Jo, at vi har innfridd kravene fra oppgjøret i fjor og sikret kjøpekraft for brede medlemsgrupper, sier Kristiansen.

I år anslås prisstigningen å bli 2,25 prosent, ifølge Teknisk beregningsutvalg. Hvis lønnsveksten blir på samme nivå eller noe under, som er signalisert, vil dermed reallønnsveksten bli på 0,6-0,8 prosent. (©NTB)


Lik NA24 her og få flere ferske økonominyheter og ferske meninger!


Rapporter om feil i artikkelen

Mest sett siste uken

Lik NA24 her og få flere ferske økonominyheter!

Våre bloggere