*Nettavisen* Økonomi.

LO-sjefen: Arbeidsgiverne skaper sinne og frustrasjon

LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen mener regjeringen skyver EØS-avtalen foran seg. Foto: Paul Weaver

LO-leder Hans Christian Gabrielsen er lei av at arbeidsgiverne ikke kan respektere avgjørelser i det norske rettsvesenet.

11.02.19 05:35

Norsk fagbevegelses øverste leder tar imot Nettavisen i kontoret på Youngstorget. Vi har varslet at temaene for intervjuet vil være det kommende lønnsoppgjøret, trusler mot arbeidsplasser og uroen rundt EØS-avtalen.

NHO-sjef Ole-Erik Almlid er klar på at EØS-avtalen ikke må reforhandles, men det er et gryende opprør i fagbevegelsen mot avtalen. Gabrielsen er ikke vanskelig å få på banen. LO mener arbeidsgiverne og Solberg-regjeringen må ta skylden for den økende uroen.

Bombe

- Jeg vil faktisk gå så langt som å si at arbeidsgiverne har plassert en bombe under EØS-avtalen med sin oppførsel. Og regjeringen sitter med fyrstikkene i hånden, tordnet LO-lederen på LO Stats kartellkonferanse i fjor høst.

Gabrielsen peker likevel på undersøkelse gjort før jul, som viser at EØS-avtalen har en stabilt stor oppslutning i den norske befolkningen. Det gjelder også på tvers av partigrensene.

- Det er uro i deler av fagbevegelsen, der grupper merker konsekvensene av arbeidsinnvandring og at useriøse aktører presser seg inn. Vi må derfor ha flere tiltak mot sosial dumping, sier han til Nettavisen.

Omkamper

LO, Norsk Flygerforbund og Kabinansattes Forbund fikk i desember fullt medhold i ankesaken mot staten om at det ikke er noen strid mellom utlendingsforskriften og grenseforordningen. Saken gjaldt om det skal åpnes for tredjelandsborgere på norskregistrerte fly, noe både flyselskapet Norwegian og regjeringen mener.

Klikk på bildet for å forstørre.

- Vi mener at denne regjeringen skyver EØS-avtalen foran seg for å kunne føre en høyrepolitikk. Foto: Paul Weaver

- Arbeidsgiverne tar omkamper gjennom EØS-avtalen etter tap i rettsapparatet, og dette skaper sinne og frustrasjon blant våre medlemmer. Det er viktig at arbeidsgiverne slutter med disse omkampene. Vi har en tradisjon i det norske arbeidslivet for at vi løser konflikter gjennom trepartssamarbeidet og under den norske modellen, sier Gabrielsen, og fortsetter:

- Jeg ønsker en større forståelse for dette blant våre politikere og arbeidsgivere. EØS-avtalen er i seg selv dynamisk, med flere rettsakter, og avtalen har tjent oss vel. Men vi må se på hvordan politikerne her hjemme bruker avtalen. Vi mener at denne regjeringen skyver EØS-avtalen foran seg for å kunne føre en høyrepolitikk.

Må utrede

LO-lederen sier regjeringen har kommet med en revidert strategi i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Det er bra, men:

- Vi ser litt for mye at denne regjeringen skyver tiltak ut i tid, eller de skal vurdere eller utrede. Det å faktisk hindre sosial dumping, er noe myndighetene både kan og må gjøre noe med, men her har ikke Solberg-regjeringen gjort nok. Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping er som vann, som konstant finner nye veier, så politikken må hele tiden henge med, formaner LO-lederen.


Klikk på bildet for å forstørre.

- Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping er som vann, som konstant finner nye veier. Foto: Paul Weaver- Det er viktig at vi bruker handlingsrommet som EØS-avtalen gir rom for, til beste for den seriøse delen av næringslivet. Slik får vi til det trygge, gode arbeidslivet vi jobber for, og her ønsker vi å se en nye større vilje fra regjeringen.

Pay-back?

Og så er det lønn. Gabrielsens medlemmer har de seneste årene bidratt med moderasjon for å bedre konkurranseevnen og omstilling av næringslivet. Spørsmålet nå er om det «pay back-time», med høyere lønnskrav foran vårens mellomoppgjør, som kun handler om kroner og øre.

- Vi tilpasser alltid våre lønnskrav etter den økonomiske situasjonen vi befinner oss i, parerer LO-sjefen.

- Vi får fasiten fra Teknisk Beregningsutvalg 18. februar for hva lønnsveksten ble i fjor. Det vil legge mye av grunnlaget for våre lønnskrav. Vi merker oss at Finansdepartementet har tilpasset oljepengebruken, men vi ble svært overrasket da vi så i regjeringsplattformen om bruken av penger «under streken», sier LO-sjefen. Han sikter til at enkelte store investeringer nå skal klassifiseres som «låneopptak».

Kjøpekraft

Norges Bank har også begynt å normalisere renten, som både nasjonalt og internasjonalt har vært svært lave i over ti år.

- Det er viktig at rentene nå settes opp moderat fremover, av hensyn til kjøpekraften, og at kronen ikke styrker seg for mye. Renteøkningene må ikke gå ut over produksjon og sysselsetting.

Klikk på bildet for å forstørre.

- Det er jo ikke alltid det blir som Stein Lier-Hansen sier. Foto: Paul Weaver

Adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri har advart mot en lønnsvekst i år på 3-tallet i industrien. Han håper å «knipe noen tiendedeler» i konkurransekraft mot våre utenlandske handelspartnere.

- Det er et helt normalt utspill som pleier å komme fra den kanten på denne tiden av året før forhandlingene starter. Men det er jo ikke alltid det blir som han sier, er Gabrielsens korte kommentar.

Kjønnsdelt

Lønnsoppgjøret i år er et mellomoppgjør, som kun handler om kroner og øre.

- Hva vil LO prioritere i år?
- Vi vil som alltid ha fokus på våre lavtlønnsgrupper og likelønn. Det er fortsatt et kjønnsdelt arbeidsliv, der utviklingen går sakte, og lavtlønnsyrker og kjønnsdeling henger sammen.

- Men vi mener det er rom for en normalisering av lønnsveksten. Vår moderasjon har bidratt til å styrke konkurransekraften til norsk industri. De årene vi nå har lagt bak oss, har bidratt til en normalisering av økonomien, som nå skal komme våre medlemmer til gode.


Lyspunkter

- Hva er den største trusselen mot norske industriarbeidsplasser som du vurderer det nå?
- Vi ser etterlengtede lyspunkter i norsk økonomi, men jeg vil advare mot en forestilling om at alt går på skinner. Det grunnleggende bildet er at det er en forsiktig optimisme med en positiv investeringsvilje, spesielt i leverandørindustrien, sier Gabrielsen, og trekker særlig frem petroleumssektoren.

– Men om det er en litt bredere anlagt vekst, er jeg mer usikker på. Den første utfordringen på kort sikt, er Brexit-avstemningen i Storbritannia 29. mars, og om det blir en kræsjutmelding. Det er godt at regjeringen følger nøye med her, selv om det er stor usikkerhet om hva konsekvensene blir.

Klikk på bildet for å forstørre.

- Mye av veksten de senere årene er kommet i bygg- og anleggsnæringen, og dessverre også i den useriøse delen av arbeidslivet Foto: Paul Weaver


Handelskrig

- Så er også vi opptatt av om det blir en handelskrig mellom USA og Kina, som kan få konsekvenser for den globale veksten og føre til stagnasjon. Dette er de to store utfordringene, der 29. mars er den første datoen de fleste nå blinker seg ut.

- Hva er dine medlemmer og medlemsbedrifter mest bekymret for?
- Det varierer nok veldig, men kampen mot sosial dumping er viktig. Og så ser vi ingen bredt anlagt vekst i økonomien. Mye av veksten de senere årene er kommet i bygg- og anleggsnæringen, og dessverre også i den useriøse delen av arbeidslivet, svarer Gabrielsen.

- Samlet sysselsettingsandel i arbeidslivet steg med 0,8 prosentpoeng fra 2017-2018. Men ser du på perioden 2008 til 2017, var det en nedgang i denne andelen på nesten 5 prosentpoeng. Det er derfor et stort etterslep, og mange kommer ikke inn i arbeidslivet før det gjøres noe med kompetansen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.