*Nettavisen* Økonomi.

Lønnsfest i industrien

Foto: Paul Weaver (Nettavisen)

Til tross for rop om krise - industriarbeiderne har ikke hatt høyere lønnsvekst på 10 år.

Gjennomsnittslønnen for en heltidsansatt i industrien ligger nå på 399.400 kroner.

NA24 - din næringslivsavis

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at heltidsansatte i industrien hadde en gjennomsnittlig månedslønn (eksklusive overtidsbetaling) på 34.000 kroner per oktober 2008.

Dette var 6,2 prosent eller 2.000 kroner mer enn på samme tidspunkt året før, viser statistikken. Dette er den høyeste lønnsveksten siden 1998, da det var en real lønnsfest med over syv prosents lønnsøkning.

Kraftig vekst
- I de to store næringene verkstedindustri og bygging av skip og oljeplattformer har det i perioden fra 2007 til 2008 vært noe større sysselsettingsvekst enn i resten av industrien. Månedslønna økte i perioden med henholdsvis 5,5 prosent til 35.100 kroner i verkstedindustri, og 5,3 prosent til 36.000 kroner i skipsbygging. Lønnsnivået er dermed høyere enn gjennomsnittet for hele industrien sett under ett, skriver SSB.

Ifølge statistikken trekker høyere utdanning opp lønnsgjennomsnittet. I begge de omtalte næringene er det håndverkere som er den største yrkesgruppen, og de utgjør om lag en firedel av de heltidsansatte i verkstedindustri og halvparten av de heltidsansatte i skipsbygging.

- Månedslønnsveksten for denne yrkesgruppen var på henholdsvis 4,5 prosent i verkstedindustri og 2,8 prosent i skipsbygging. I begge næringer var det yrker med høyere utdanning som først og fremst trakk lønnsveksten opp. Blant disse hadde ingeniører, teknikere og andre høgskoleyrker en månedslønn på 42.000 kroner i verkstedindustri og 42.600 kroner i skipsbygging, fortsetter SSB.

Dette tilsvarte en lønnsvekst på henholdsvis 7,3 og 6,5 prosent. Sivilingeniører og andre akademikere hadde også en relativt høy lønnsvekst med 5,7 prosent i verkstedindustri og 5 prosent i skipsbygging. Månedslønna for disse var på henholdsvis 49.200 kroner og 44.900 kroner.

Få med høy utdanning
Omtrent 1 av 5 heltidsansatte i industrien har universitets- eller høgskoleutdanning. Dette er klart færre enn for eksempel blant statsansatte der den tilsvarende andelen var om lag 6 av 10.

- Ansatte i industrien med inntil fire års universitets- eller høgskoleutdanning hadde en månedslønn på 44.200 kroner, mens tilsvarende for ansatte med mer enn fire års universitetsutdanning var 56.300 kroner, fremkommer det av statistikken.

- Lønnsveksten for disse to gruppene var på henholdsvis 6 prosent og 6,6 prosent. Om lag halvparten av de heltidsansatte i industrien har utdanning på videregående skole-nivå, med en månedslønn på 33.200 kroner, tilsvarende en vekst på 6,2 prosent fra året før, skriver SSB.

Den økte sysselsettingen i verkstedindustrien og bygging av skip og oljeplattformer bidrar til at den gjennomsnittlige lønnsveksten i industrien blir relativt høy.

Svært høy vekst
- Andre strukturelle endringer i næringen, i tillegg til resultater av lønnsforhandlinger, vil også kunne påvirke lønnsendringen som måles, skriver SSB.

Dette kan være forhold som at personer bytter jobb mellom ulike næringer og yrker med forskjellig lønnsnivå. I tillegg påvirkes tallene av forskjeller mellom de som kommer inn i arbeidsmarkedet sett i forhold til de som går ut.

- Den underliggende lønnsveksten, eller lønnsveksten for personer som er ansatt i samme yrke og jobber i den samme bedriften i en heltidsstilling i både 2007 og 2008, er på 7,6 prosent, altså høyere enn for den samlede lønnsveksten når alle strukturelle faktorer er iberegnet.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her

Har du et næringslivstips - kontakt NA24

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag