*Nettavisen* Økonomi.

Lotteritilsynet dømt til å betale millionerstatning

Lotteritilsynet og Justisdepartementet må betale over 16,4 millioner kroner i erstatning, til Lise og Arnfinn Hejes Fond, om dommen fra Borgarting lagmannsrett mellom partene blir rettskraftig.

Må ut med nærmere 19 millioner kroner.

04.04.14 15:15

Lotteritilsynet og Justisdepartementet må betale over 16,4 millioner kroner i erstatning, til Lise og Arnfinn Hejes Fond, om dommen fra Borgarting lagmannsrett mellom partene blir rettskraftig.

Fondet ble opprettet i 1956, etter å ha blitt testamentert av Heje, og skal blant annet dele ut penger til «trengende og verdige personer»

Det har vært en pågående strid mellom partene i flere år. Striden har handlet om størrelsen på styrehonorarer for fondet, som ifølge vedtektene skal være en prosentandel av overskuddet til fondet. Lotteri- og stiftelsestilsynet mener disse har vært for høye.

De tapende parter er også idømt å betale 2,5 millioner kroner i saksomkostninger til fondet.

- Vi er meget godt fornøyd med det fine resultatet. Det er en god, tydelig og velskrevet dom og vi har ikke tenkt å foreta oss noe annet enn å vente på oppgjøret fra staten, sier advokat Henning E. Asheim, ved Arntzen de Besche, som representerer fondet, til Nettavisen.

Han påpeker at fondet har vært under nærmest konstant behandling av tilsynsmyndighetene siden 1997, og at gårsdagens ankeutfall fastslår at Lotteri- og stiftelsestilsynet og Justis- og Politidepartementet har behandlet saken uforsvarlig.

- Dette har ført til at vedtakene de i sin tid foretok er ugyldiggjort, og fondet dermed får erstatning for alle utgifter de har hatt med denne saken siden 2006, sier Asheim.

- «No cure, no pay»

Han forklarer at styrehonorarene i sin tid ble nedsatt fra i overkant av én millioner kroner, til i underkant av 500.000 kroner. Godtgjørelse til forretningsfører ble nedsatt fra cirka 2,1 millioner kroner til i underkant av 1 millioner kroner.

- Det er to årsaker til at vi ønsker å opprettholde honorar og godtgjørelser, det ene er at det står i vedtektene og er et ønske som stifter Arnfinn Heje ønsket, sier Asheim.

- Det andre er at dette er et fond som skal drive overskudd og som skal drives av profesjonelle - og de skal få betalt som profesjonelle, fortsetter han, og påpeker at fondet drives etter et «no cure, no pay»-prinsipp.

- Er det ikke overskudd, blir det heller ikke utbetalt styregodtgjørelser.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Klikk på bildet for å forstørre.

Henning E. Asheim er godt fonrøyd med dommen i Borgarting lagmannsrett.


- Vi tapte

Lotteri- og stiftelsestilsynet opplyste om nederlaget på sin Twitter-profil torsdag.

«Vi tapte i lagmannsretten», tvitrer de.

Direktør Atle Hamar i Lotteri- og stiftelsestilsynet uttrykker han tar dommen til etterretning.

- Vi vil lese den nøye, før vi tar stilling til ankespørsmålet, står det på det statlige organets nettsider.

- Dommen er ikke rettskraftig

Gunnar A. Johansen, kommunikasjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet, ønsker ikke å kommentere saken overfor Nettavisen.

- Dommen er ikke rettskraftig, og jeg ser i DN at Lotteri- og stiftelsestilsynet ikke har bestemt seg hvorvidt de vil anke dommen. Dersom noen skal kommentere denne kjennelsen, som altså ikke er rettskraftig, er det naturlig at det er Lotteri- og stiftelsestilsynet, skriver han i en e-post.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har ikke besvart Nettavisens hendvendelser fredag formiddag.

17 år gammel strid

Lise og Arnfinn Hejes Fond ble opprettet av forretningsmannen Arnfinn Heje ved testament i 1956. Heje ga i testamentet utrykk for ønske om at Fondets avkastning blant annet skulle anvendes «til understøttelser til trengende og verdige personer», heter det i dommen.

Fakta

Lise og Arnfinn Hejes fond

I testamentet ble det også gitt en egen styreveiledning med hensyn til utbetaling av honorar til styrets medlemmer. Ti prosent av fondets overskudd skulle tilfalle styret til fordeling.

På midten av 90-tallet nedsatte fylkesmannen fondets styrehonorar, for 1995 og -96. Stiftelsen godtok ikke dette og reiste sak mot instansen i 2001, og fondet fikk da medhold i at det ikke var grunnlag for å nedsette honoraret.

Da det noen år senere ble opprettet et nytt stiftelsestilsyn ble honorarene igjen nedsatt tross styrets innvendinger - en affære som forøvrig ble godt dokumentert i media.

I 2008 fattet stiftelsestilsynet vedtak om nedsettelse av honoraret. Denne nedsettelsen ble påklaget til Justisdepartemnetet. Under videre forløp fattet tilsynet ytterligere vedtak mot fondet og saken trakk ut og fondet uttok stevning mot myndighetene i mai 2010.

Etter dette omgjorde Justisdepartementet nedsettelsevedtaket, men saken fortsatte for Oslo Tingrett som erstatningssak der fondet forsøkte å få utgiftene dekket for det de mente var uforsvarlig oppførsel fra statens side.

Hovedforhandlingene startet i Tingretten i februar 2012, og Lise og Arnfinn Hejes Fond fikk full medhold og et krav om erstatning på 11,3 millioner kroner, pluss saksomkostninger, ble tilkjent fra staten.

Staten anket, samtidig som Lise og Arnfinn Hejes Fond motanket, da de mente erstatningen var for lav.

Torsdag fikk sistnevnte medhold og Lotteri- og stiftelsestilsynet og Justis- og Politidepartementet ble dømt til å betale over 16,4 millioner kroner i erstatning, samt 2,5 millioner kroner i saksomkostninger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.