- Vi har opplevd en ekstremt negativ reaksjon blant de ansatte. Odeon er tydelig på at dette ikke er noen policyendring fra vår side, men en endring fra borgerlige partier som øker skattetrykket, sier Odeon Kino-sjef Ivar Halstvedt.

Det er endringene i reglene rundt naturalytelser - fordelene man får fra arbeidsgiver - som ble strammet inn i forbindelse med statsbudsjettet for 2019. Også fly-, buss-, og togbransjen rammes av regelendringene.

For kinoansatte betyr endringen at de tradisjonsrike gratisbillettene ryker. Til sammen jobber cirka 2000 i kinoindustrien, ifølge bransjeorganisasjonen Film & Kino.

- Vi ansatte synes det er ekstremt kjipt. Jeg benytter meg av gratisbillettene ganske ofte, for det er veldig viktig for oss å se filmene vi viser slik at vi vet hva vi selger til kundene, sier Christine Jokerud, som er hovedtillitsvalgt hos Odeon.

Blir din bransje rammet av skatteendringene? Send tips til Nettavisens journalist her.

NF Kino hyret advokat

Nå kan kinoansatte maksimalt få rabatt på 50 prosent, og ansatte kan ikke få rabatter som overstiger 7.000 kroner per år.

- De ansatte er i en typisk lavlønnsgruppe der jobben dreier seg mye om idealisme og sterk interesse for faget. Signalene skatteendringene gir, gjør det klart mindre attraktivt å jobbe i kinobransjen, sier Odeon-sjef Halstvedt, og legger til:

- Inntil videre forholder vi oss bare til at ansattbilletter nå er et skattbart gode og at alle billetter blir skattet av. Så håper vi at noen vil se på dette en gang til med fornuftige øyne.

Både Odeon Kino og Nordisk Film Kino har rundt 400 ansatte hver i Norge. NF Kino-direktør Jannicke Haugen hyret inn advokater for å finne åpninger i regelverket til å videreføre gratisbillett-ordningen, men heller ikke de fant smutthull.

- Vi har derfor sett oss nødt til å avvikle ordningen, noe som er trist både for medarbeiderne våre og for oss som selskap, sier Haugen.

NF Kino kommer til å gi alle ansatte gavekort på 1000 kroner, som er innenfor regelverket for skattefrie gaver til ansatte. Utover dette er de ansatte pent nødt til å betale for å se filmene arbeidsstedet tilbyr, med 50 prosent rabatt.

- De ansatte synes selvfølgelig at dette er fryktelig synd, men har forståelse for at vi må innrette oss etter gjeldende regelverk. Så er det vel ingen hemmelighet at de, i likhet med oss som arbeidsgiver, helst skulle ønsket seg et annet regelverk på dette området, sier Haugen.

Finansdepartementet: - De nye reglene klargjør rammene'

Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet sier alle økonomiske fordeler man mottar i jobbsammenheng i utgangspunktet er skattepliktige. Skattemyndighetene har gitt unntak til enkelte bransjer av hensyn til profilering og kunnskap om produktene som selges, men så seg nødt til å stramme opp etter stor usikkerhet rundt grensene for hva som måtte skattlegges og ikke.

- Uklare regler medførte varierende praksis og mangelfull etterlevelse. De nye reglene klargjør rammene for når man kan motta skattefrie personalrabatter, sier Næsje.