*Nettavisen* Økonomi.

Lysbakken ga 13,5 millioner til stiftelse han selv har styrt

Foto: Junge, Heiko (Scanpix)

- Jeg har stoppet alle tilskudd inntil videre, sier Audun Lysbakken.

06.03.12 21:32

Bare kort tid etter at Audun Lysbakken gikk av fra styret i Stiftelsen Reform - ressurssenter for menn, begynte han å gi penger til stiftelsen.

En gjennomgåelse Nettavisen har gjort av årsregnskapene viser at Lysbakkens departement har gitt minst 13,5 millioner kroner til stiftelsen.

Styremedlem i flere år
Lysbakken satt i styret til fra 2006 til 2008 - blant annet sammen med mannsforsker Jørgen Lorentzen.

Dette forhindret ikke at Lysbakken skrudde opp den offentige støtten umiddelbart etter at han ble statsråd.

Lysbakken tiltrådte i oktober 2009, og i alle årene siden har departementet gikk Reform 4,0 mill. kroner i årlig statsstøtte.

Stoppet alle tilskudd
På pressekonferansen mandag, der Audun Lysbakken trakk seg som minister, opplyste han også at han burde ha erklært seg selv inhabil når det gjaldt den årlige støttentil stiftelsen Reform. Årsaken var hans nære relasjon til lederen.

- Jeg har stoppet alle tilskudd til Reform inntil videre, sa han på pressekonferansen.

Klikk på bildet for å forstørre.

Pengerot
Reforms tidligere leder blir i en av årsrapportene kritisert for pengerot, ved at stiftelsens kredittkort er brukt på personlige utgifter.

I mars 2010 skrev styret i Reform at lederen skyldte stiftelsen 104.607 kroner «på grunn av dekning av private utgifter med selskapets kredittkort og utbetaling av reiseforskudd som overstiger private utgifter med selskapets kredittkort», og revisor påpeker at dette er i strid med loven.

Likevel fortsatt tilskuddene. I siste regnskap går det frem at den har en betydelig pengesekk.

Ifølge siste offentlige regnskap hadde Reform 3,7 millioner kroner på bankkonti - og det aller meste fra Lysbakkens departement.

Prosjektstøtte
På pressekonferansen til Audun Lysbakken i dag innrømmet den avgående statsråden at departementet har hatt dårlige rutiner for å dele ut midler.

Regnskapene til Reform viser at Lysbakken ikke bare har utdelt 4,0 mill. i årlig bevilgning, men også stått bak en rekke mindre prosjekttilskudd.

Året før Lysbakken tiltrådte fikk Reform 811.300 kroner i prosjektstøtte. Dette beløpet ble nær fordoblet til 1.475.092 kroner da Lysbakken tok over.

Hva Reform har fått i prosjektstøtte i 2011 og 2012 er ikke kjent - utover den årlige grunnbevilgningen på 4,0 mill. kroner.

Sexhandel og papparing
En gjennomgåelse av årsregnskapene viser at Reform har fått penger til minst fem ulike prosjekter. Aller mest har gått til prosjektet sexhandel, som har fått 400.000 kroner fast hver år.

Lysbakkens departement har også gitt penger til prosjektene «Papparingen» og «Sinnemestring».

Dette er Reform - ressurssenter for menn

Barne- og likestillingsdepartementet arbeider for å få menn mer med i samfunnets likestillingsarbeid, at også menn bryter med det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og at menn tar mer del i familieliv og samvær med barn. En vesentlig aktør i likestillingsarbeidet for menn er stiftelsen Reform – ressurssenter for menn – som departementet grunnfinansierer. Kravene til menns deltakelse i familien er økende, samtidig som arbeidslivet stiller sine krav. Å få arbeidslivet til å erkjenne og se det nyttige i at menn har rett til et familieliv er vesentlig, likeså å motivere menn til å velge familie og barn framfor jobb i viktige perioder. Samtidig er det viktig at kvinner lar menn slippe til og kunne ta mer ansvar hjemme, heter det hos BLD.

På hjemmesiden til Reform heter det at de er « en politisk uavhengig stiftelse hvis formål er, med utgangspunkt i at menn og kvinner er likeverdige, å jobbe for likestilling og mot diskriminering på grunnlag av kjønn, samt synliggjøre menn som kjønn i samfunnet.»

Reform opplyser at de skal bistå menn som er i en vanskelig livssituasjon, bidra til å bedre menns levekår og livskvalitet, dokumentere og formidle kunnskap om menns livssituasjon, påvirke beslutningsprosesser som påvirker menn og likestilling og samarbeide med organisasjoner om økt oppmerksomhet og synliggjøring av menns posisjoner i likestillingsfeltet.

Reform opplyser at det er Norges første mannssenter, organisert som en politisk uavhengig stiftelse.

- Reform startet av daværende Krise- og Rådgivningstelefonen for menn (nå Mannstelefonen) som et 3-årig prøveprosjekt, som ble videreført med ordinær drift etter en evaluering høsten 2004. Den offisielle åpningen av Reform ble markert den 4. september 2002. Barne- og Likestillings- og Inkluderingsdepartementet står for Reforms grunnfinansiering, og stiftelsen blir ytterligere prosjektfinansiert fra både offentlige og private kilder, oppviser stiftelsen på sin hjemmeside.

Kilde: www.regjering.no samt www.reform.no

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.