Gå til sidens hovedinnhold

Må skille mellom eksisterende og nye kabler

Av Vegard Willumsen, seksjonssjef i NVE

I diskusjonen om strømpriser og effekten av strømkabler er det viktig å skille mellom eksisterende utenlandsforbindelser og nye utenlandsforbindelser. I saken «Professor slakter nye kraftkabler - spår milliardtap og dyrere strøm for kundene» blandes kortene.

NVE laget i høst et notat som beskriver hvorfor eksisterende kabler bidrar til å senke strømprisene. Handelen med utlandet er en sikkerhetsventil som demper prisutslagene. Dette gjør strømmen billigere enn den ellers ville vært, særlig i perioder med lite nedbør etterfulgt av kald vinter i Norge.

Les også

Professor slakter nye kraftkabler - spår milliardtap og dyrere strøm for kundene

Den prisdempende effekten gjelder ikke nye utenlandskabler. I NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse har vi de tre siste årene pekt på at de to kablene som er under bygging, vil føre til økte strømpriser. Grunnen er at nye kabler kommer i tillegg til eksisterende kabler, og at effekten på strømprisen derfor blir annerledes.

Det bør heller ikke overraske noen at økte strømpriser gir økte inntekter til kraftprodusentene. En kabel er samfunnsøkonomisk lønnsom hvis de økte inntektene er større enn de økte kostnadene. En vurdering av dette inngår i behandlingen av søknader om å bygge nye utenlandsforbindelser. Det hører også med til historien at de store norske kraftprodusentene er offentlig eide, slik at avkastningen kommer samfunnet til gode gjennom de kommunale og statlige eierne.

Nettavisen er også innom «Nasjonal ramme for vindkraft på land» i sin artikkel. Dette er ikke plan, som det hevdes i saken, men et oppdatert kunnskapsgrunnlag og et kart med utpeking av egnede områder for vindkraft. NVEs forslag til en nasjonal ramme skal leveres til OED 1. april i år. Forslaget vil deretter bli sendt på høring.

Kommentarer til denne saken