– Denne saken er ikke en kuriositet eller en ubetydelighet, slik man kanskje kan få inntrykk av at noen synes. Dette er blodig alvor, fordi Orkla går rett i strupen på hovedkonkurrenten, sa advokat Steinar Lie, som representerer Maarud i potetgull-saken.

Les også: Nå braker Kims og Maarud sammen igjen

Borgarting lagmannsrett startet sin behandling av anken i den betente potetgullstriden tirsdag morgen. Maarud har registrert «Potetgull» som varemerke og vil nekte andre snacksprodusenter å bruke begrepet på sine potetprodukter. Orkla derimot krever på få kalle sine potetflak nettopp potetgull, og hevder ordet er så alminnelig i omtale av alle former for chips, at registreringen av varemerket er ugyldig.

Det syntes Oslo tingrett også, og ga Orkla medhold i sin dom i fjor høst. Maarud har anket. Den tre dager lange behandlingen startet i lagmannsretten tirsdag.

Chips for 1,5 milliarder

– Snacks-markedet er et av de mest lukrative i dagligvarehandelen. Orkla er bare ute etter pengene. De vet godt hvilken verdi som ligger i denne merkevaren. Det står store penger på spill, og denne saken kan få store konsekvenser for begge parter, men med motsatt fortegn, sa Lie da han innledet for Maarud.

I dag er markedet for potetsnacks på snaut halvannen milliard kroner årlig. Maaruds potetgullvarianter har omtrent en tredel av markedet, tilsvarende en omsetning på rundt 640 millioner kroner, mens Kims står for en omsetning på rundt halvparten av dette igjen.

Potetgull alene utgjør i dag 45 prosent av Maaruds fortjeneste, og noe mindre av selskapets samlede omsetning.

– Potetgull er selve identiteten til Maarud, både som bedrift og produsent. Potetgull er Maaruds sjel, sa Lie.

Harselerte med Maarud

Orklas prosessfullmektig Ida Elisabeth Gjessing nærmest harselerte med motparten framstilling i retten av Maarud potetgull som noe nær en del av den norske kulturarven. Det har nemlig liten eller ingen betydning om potetgull på et eller annet tidspunkt i historien var ensbetydende med potetflak fra Maarud, framholdt Gjessing.

– Det er registreringstidspunktet som er det eneste relevante tidspunktet, ikke 1936 eller 1960-tallet, sa hun, med henvisning til motparten gjennomgang av etableringen og veksten til Maaruds Potetgull.

Orkla har saksøkt Maarud for å få kjent varemerkeregistreringen av Potetgull ugyldig og få rettslig ryggdekning til selv å kunne bruke begrepet i markedsføring av sine egne produkter. Maarud kan ha ventet for lenge med å registrere varemerket, i og med at selskapet først søkte Patentstyret i 2009. Selskapet har uansett gjort for lite for å innarbeide Potetgull i befolkningen som et særskilt kjennetegn for potetflak fra Maarud, mener Orkla.

– Vi har en undersøkelse som viser at i dag er det tre fjerdedeler av befolkningen som mener potetgull og potetchips er synonyme begreper, sa Gjessing.

80 år gammelt merke

Det 80 år gamle varemerket ble etablert på Maarud gård, og var en del av den løpende gründervirksomheten som fant sted på gården i mellomkrigstiden. Gården hadde så å si monopol i flere påfølgende tiår, før andre produsenter kom på banen da markedet vokste raskt parallelt med at TV-tittingen ble stadig vanligere i Norske hjem.

Men om du trodde Thomas Stangs etterkommer fortsatt skjærer og steker tynne potetskiver, til gylne potetflak hjemme på Maarud gård i Sør-Odal, tar du feil. Potetgullproduksjonen foregår riktignok fortsatt på fabrikktomta i Sør-Odal, men Maarud AS er eid av Intersnack, som har tyske eiere og ligger i Nederland, og har engelske Chris Samways som administrerende direktør.

Familien Stang på Mårud er ikke lenger en del av Maarud. (©NTB)