*Nettavisen* Økonomi.

Mangler 40.000 årsverk

Foto: Kallestad, Gorm

Kan gå mot gigantisk mangel på hender i pleie- og omsorgssektoren.

04.04.11 21:32

Innen 2030 vil samfunnet mangle 40.000 årsverk i pleie- og omsorgssektoren.

Det viser en ny forskingsrapport fra Fafo.

På oppdrag fra Senter for seniorpolitikk (SSP) har forskerne Tove Midtsundstad og Hanne Bogen sett på hvordan seniorpolitikken kan bidra til å fylle behovet for arbeidskraft i pleie- og omsorgssektoren i årene framover.

Allerede i dag har sektoren problemer med rekruttering, høyt sykefravær og tidlig avgang.

Rapporten tar spesielt for seg hvordan forskjellige tiltak kan bidra til å redusere fysisk og psykisk slitasje og motivere til fortsatt arbeid.

Rapporten gjennomgår også nyere forsknings- og utviklingsprosjekter på området.

Minus 40.000
Dersom vi ikke lykkes med å redusere både uførepensjonering og tidligpensjoneringen i denne sektoren, vil samfunnet kunne mangle rundt 40.000 årsverk i 2030.

- Rapporten gir derfor nyttig innsikt og informasjon om hvilke utfordringer og muligheter vi har innenfor pleie- og omsorgsektoren, sier Kari Østerud, direktør ved SSP.

Pleie og omsorgssektoren har større utfordringer her enn andre bransjer. Dette skyldes både at tilbudet av arbeidskraft blir mindre og at etterspørselen blir større.

I tillegg jobber mange deltid, og det er stor helse- og arbeidsbelastning innenfor pleie- og omsorgssektoren.

Tidlig frafall
Tidlig frafall fra yrkeslivet – på grunn av blant annet høyt sykefravær, uførpensjon og tidligpensjon – er også en større utfordring her enn i andre bransjer.

- Dersom færre blir uføre eller tar ut tidligpensjon, vil vi få flere yrkesaktive hender i pleie og omsorg. Her trengs det mer kunnskap om hva som skal til for å lykkes, sier Østerud.

Mange har prøvd ut forskjellige tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet.

Østerud sier at rapporten viser at ingen enkelttiltak framstår som «det eneste rette svaret».

Mer forskning
Noen tiltak har noe overraskende ikke har hatt den effekten man skulle tro, blant annet fysisk trening, med mindre man klarer å mobilisere dem som spesielt trenger det.

Heller ikke økt utdanning eller redusert arbeidstid med full lønnskompensasjon, gir automatisk ønsket effekt.

Derimot tyder mye på at endringer i arbeidstidsordninger kan slå positivt på rekruttering, sykefravær, samt både ansattes og brukeres trivsel.

Forskningsrapporten viser også at det må forskes mer hva som hva skaper godt lederskap innenfor pleie- og omsorg, og hva som påvirker tilgangen på gode ledere. (ANB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag