*Nettavisen* Økonomi.

Marerittet fortsetter for aksjonærene

Styreleder Jens Ulltveit-Moe Umoe Crew Gold CRU Foto: Åserud, Lise (Scanpix)

Kraftig utvanning i gullgruveselskapet Crew. Aksjekursen stuper.

17.08.09 14:22

Gullselskapet Crew Gold Corporation gikk med overskudd i årets andre kvartal, men det er en fattig trøst for aksjonærene. Selskapet har behov for påfyll av ny kapital og foreslår restrukturering gir en kraftig utvanning for aksjeeierne.

Aksjekursen i Crew faller 20,26 prosent til 3,07 kroner. Følg utviklingen her.

I løpet av andre kvartal hadde selskapet et positivt driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 14 millioner dollar og leverte et nettoresultat på 4,1 millioner dollar. I samme periode året før hadde de et underskudd på 11,5 millioner dollar på EBITDA og 30,6 millioner dollar i nettoresultat.

I perioden fra april og ut juni hadde selskapet en samlet produksjon på 61.321 unser gull, og det er en nedgang fra 69.912 unser i andre kvartal året før. Crew solgte 60.525 unser gull for 926 dollar per unse mot 65.737 unser til 913 dollar per unser i samme periode i fjor.

Redusert produksjonsmål
Selskapet forventer at produksjonen vil ligge i området 220.000 til 240.000 unser i 2009. Tidligere produksjonsmål var på 290.000 unser.

Forsinkelser i forbindelse med Lefa-prosjektet har gått ut over produksjonen til selskapet, og det er også en av grunnene til at Crew nå ønsker å redusere gjelden. Dette skal gjøres gjennom konvertering av utestående obligasjoner samt en aksjeemisjon rettet mot aksjonærene.

- Som et resultat av tidligere annonserte forsinkelser i å oppnå full produksjonskapasitet ved Lefa gullgruven i Guinea, tror vi det er i selskapets beste interesse å redusere den finansielle belåningen. Denne restruktureringen er designet for å betydelig forbedre selskapets kapitalstruktur og gi selskapet en større fleksibilitet til å gjennomføre forretningsplanen og utforske strategiske alternativer, kommenterer styreleder Jens Ulltveit-Moe.

Ulltveit-Moe er også største aksjonær Crew gjennom Umoe, og vil være sentral i restruktureringen.

Forslaget fra Crew går på å konvertere obligasjoner for 148 millioner dollar til aksjer. Konverteringskursen er satt til mellom 4,02 kroner og 4,61 kroner, og vil gi obligasjonseierne et eierskap på 53 prosent i Crew. Et av forbeholdene er at det oppnås godkjennelse fra mer enn 2/3 av obligasjonseierne i lånene, og selskapet har allerede inngått avtaler med en betydelig andel av obligasjonseierne.

Det er også foreslått en emisjon på 90 millioner aksjer. Dette er aksjer som eksisterende aksjonærer vil få tildelt gjennom en tegningsrettighet. For hver aksje aksjonærene eier vil de motta 0,8417 tegningsrettigheter. Tegningskursen er satt til 1 krone per aksje, mens sluttkursen fredag lå på 3,85 kroner per aksje.

Ikke lenger størst
Ulltveit-Moe har garantert for deler av emisjonen. Hvis de øvrige aksjonærene ikke tegner tilstrekkelig med aksjer har Umoe garantert for 65 millioner aksjer. Ved gjennomføringen av både konverteringen og emisjonen vil Umoe i likhet med de øvrige aksjonærene bli utvannet til 17,3 prosent. Fra før hadde Jens Ulltveit-Moe og tilhørende selskaper 36,8 prosent av de utstående aksjene i Crew. Hvis Umoe må gjennomføre garantistrollen vil utvanningen noe lavere.

Fond forvaltet av GLG Partners vil bli største aksjonær med 18,3 prosent etter restruktureringen, mens ingen andre obligasjonseiere vil eie mer enn fire prosent av selskapet.

Det er også fremmet forslag om valg av nytt styre. Forslaget går ut på at Jens Ulltveit-Moe blir sittende som styreleder og at Cameron Belsher, Richard Robinson samt Tom Ruud fortsetter i styret. I tillegg er Jan Oksum og Robert Byford, Mitchell Gropper og Gordon Lawson foreslått som nye styremedlemmer.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag