Laksegiganten Marine Harvest og rederiet Deep Sea Supply, begge med John Fredriksen tungt innen på eiersiden, har inngått avtale om å opprette et felles selskap.

Det nye samarbeidsselskapet (Joint Venture) skal bygge, eie og drifte oppdrettsbåter, ifølge en børsmelding.

Selskapene mener det er betydelig rom for å forbedre effektivitet gjennom lavere nybyggkostnader og mer kostnadseffektiv drift. I dag leier Marine Harvest inn 44 fartøy til en årlig kostnad på 100 millioner euro.

Hensikten er at Marine Harvest skal leie inn båter fra samarbeidsselskapet, som i tillegg skal konkurrere om eksterne kontrakter.

De to selskapene mener shippingsegmentet innen oppdrett er fragmentert og karakterisert av mangel på konkurranse. Gjennom JVet er målet konsolidering av industrien for å oppnå stordriftsfordeler.

Blant mulighetene som nevnes er konvertering av offshorefartøy til oppdrettsfartøy.