STAVANGER (Nettavisen Økonomi): John Fredriksen er storeier i oljeserviceselskapet Archer. Det børsnoterte selskapet leverer hovedsaklig tjenester til olje- og gasselskaper på norsk og britisk sokkel, men har også aktivitet i andre deler av verden - som for eksempel i Brasil og Argentina.

Archer var blant de første som merket at oljekrisen slo inn og at oljeselskapene strammet inn pengebruken. På få år måtte 550 ansatte slutte i Norge.

Globalt gikk selskapet fra 6.700 ansatte til 5.100 på ett år mellom 2015 og 2016. De ansatte i Norge gikk med på å gå ned rundt 20 prosent i lønn. Alle virkemidlene ble tatt i bruk for å komme seg helskinnet gjennom nedgangstidene.

Spoler vi fram til februar 2019, er markedet fortsatt tøft - men optimismen er tilbake i oljeservicenæringen. Og smilene er definitivt tilbake i Archer: Selskapet økte omsetningen med nesten 30 prosent fra 2017 til 2018. Antall ansatte i Norge økte med 44 prosent.

Nå finnes det 1910 Archer-arbeidere på land og offshore i Norge. Snart blir de enda flere.

- Planen for 2019 er å bedre omsetningen med mellom 15 og 18 prosent i Nordsjøen og på britisk sokkel. Vi skal ansette cirka 330 til i 2019 i Norge, mye på grunn av økt aktivitet, sier finansdirektør Dag Skindlo.

Etterspørselen øker

Analyseselskapet EY undersøkte nylig 1200 oljeservicebedrifter, og fant at bunnen ble nådd for bransjen i 2017. EY spår at den samlede omsetningen i oljeservicenæringen vil øke med åtte prosent. Pilene peker oppover for Archer og flere andre i leverandørindustrien.

- Vi skal fortsette å vokse. Samtidig skal vi være klare over at det er tøft å vinne jobber. Hver dag er en kamp, og det kommer det til å bli i lang tid framover, sier Skindlo.

Konkurransen er knalltøff. I april i fjor vant Archer en stor kontrakt med Equinor på norsk sokkel verdt minst 6 milliarder norske kroner på bekostning av konkurrentene KCA Deutag og Odfjell Drilling.

- Det er en svær kontrakt og gjør svært mye for omsetningen. Kontrakten er selvfølgelig en god driver for hvorfor vi kan ansette flere, sier finansdirektøren.

Under oljenedturen kunne oljeselskapene senke prisene dramatisk på grunn av færre oppdrag og stor rift om kontraktene blant oljeserviceselskapene. Nå er tidene bedre, og etterspørselen høyere. Finansdirektør Skindlo tror det kan øke lønnsomheten i bransjen, men påpeker at det fortsatt er god kapasitet i industrien.

Samtidig har mange oljeserviceselskaper inngått langsiktige kontrakter i et svakt marked, og sliter derfor med lønnsomheten fortsatt. Det gjelder til en viss grad Archer også, ifølge Skindlo.

- Men i det store og det hele har vi holdt marginene oppe. Det handler litt om miksen av inntektene, miksen av tjenestene man leverer, samt et lavere kostnadsnivå, sier finansdirektøren.

Ser på mulighetene i vindmølleparker

Da oljenedturen rammet næringen, så mange selskaper seg nødt til å kutte ned på investeringene i ny teknologi. I Archer tenkte ledelsen annerledes: De kuttet heller ned på nytt utstyr, og fortsatte å investere tungt i ny teknologi for å være godt posisjonert for framtiden.

- Betyr det at dere ser på mulighetene for å få fotfeste andre steder enn i oljebransjen?

- Hovedfokuset gjennom nedturen har vært oljeservicemarkedet. Å være god på det. Så har vi så vidt snakket om, og sett på mulighetene for, andre segmenter. Vi har sett på om dem som driver vedlikehold, modifikasjoner og operasjoner kan levere til vindmølleparker, for eksempel, sier Skindlo og fortsetter:

- Det er spennende, men det er ikke lett å bryte ut og gjøre det.

Per i dag er ingen store utbygginger planlagt på norsk sokkel etter 2022 - noe som kan bety lavere aktivitet for oljeserviceselskaper som Archer. Finansdirektør Dag Skindlo er imidlertid ikke bekymret ennå.

- Slik har det sett ut mange ganger før. I de siste 20 årene har vi flere ganger tenkt at dette er den siste oppturen, men så kommer det nye funn som betyr nye plattformer. Nye prosjekter kan komme, selv om vi kanskje ikke ser dem akkurat nå, sier Skindlo, som påpeker at leverandørbedriftene som lever av plattformer har vært gode til å finne landprosjekter for å komme seg gjennom dårlige tider.

God hjelp fra Fredriksen

I 2017 varslet Archer en omfattende restrukturering, og gjorde en rettet emisjon på 840 millioner kroner. I denne prosessen kjøpte blant annet hovedaksjonær John Fredriksen aksjer verdt 126 millioner kroner gjennom investeringsselskapet Hemen Holding.

- Det er alltid godt å ha en sterk eier. Han har vist seg som en god eier i dårlige tider og har støttet opp om selskapet. Fredriksen er konstruktiv, og for vår det bare vært positivt. Han er en kontinuitetsbærer i Archer og har et system som besitter mye kompetanse, sier finansdirektør Skindlo.

Nylig leverte Archer sitt sterkeste kvartalsresultat siden 2015. Selskapet meldte om en omsetning på cirka 233 millioner dollar med driftsresultat på 24 millioner dollar.

Archer har en solid ordreliste fram til 2022 med kontrakter verdt 1 milliard dollar. Oljeserviceselskapet har kontrakter på norsk sokkel med Equinor, Aker BP, ConocoPhillips og Repsol.