Gå til sidens hovedinnhold

Massiv økning i ledigheten

Arbeidsledigheten økte med hele 29 prosent i desember.

Den registrerte arbeidsledigheten økte med 3 300 personer i desember, justert for vanlige sesongvariasjoner. Sammenlignet med samme måned i fjor har antallet arbeidsledige økt med 11 200, eller 29 prosent. Arbeidsledigheten er nå på 2,0 % av arbeidsstyrken.

NA24 – din næringslivsavis

- De siste månedene har arbeidsledigheten økt sterkt og desembertallene bekrefter at norsk økonomi er inne i en bratt nedgangskonjunktur. Men det er viktig å understreke at ledigheten øker fra et svært lavt nivå og at det fremdeles er lav ledighet i Norge, sier Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie i en pressemelding.

I utgangen av desember var 50.100 var registrert helt ledige hos NAV.

Ikke uventet der det bygg- og anleggsbransjen som rammes med full tyngde. Industrien sliter også.

Byggebransjen og industrien rammes
- Bygg og anlegg og industriarbeid har den sterkeste økningen i antallet ledige med henholdsvis 98 og 49 prosent, skriver NAV.

I 2008 var det i gjennomsnitt 42 600 ledige, en nedgang på åtte prosent sammenlignet med 2007. Ledigheten begynte å øke sist sommer etter å ha falt siden rundt årsskiftet 2003/2004. Ved utgangen av desember har ledigheten økt med 12 800 personer siden bunnpunktet i april.

Færre ledige stillinger
Det er nå en svært stor økning i ledige som har vært ledige i kortere enn fire uker sammenlignet med samme måned i fjor. Her er økningen på hele 79 prosent.

Det er nå en klar nedgang i antall ledige stillinger i samtlige yrker.

- Svakest nedgang finner vi i undervisning og akademiske yrker, hvor det nå er henholdsvis 17 og 23 prosent færre stillinger enn på samme tid i fjor. Industriarbeid og butikk og salgsarbeid har sterkest nedgang med henholdsvis 51 og 47 prosent færre ledige stillinger, ifølge NAV.

Lavest i Rogaland
Sogn og Fjordane er det fylket som har hatt den sterkeste veksten i ledigheten det siste året med 64 prosent flere ledige. Her utgjør imidlertid ledighetsnivået kun 1,4 prosent av arbeidsstyrken. Lavest ledighetsnivå har Rogaland med 1,3 prosent.

- Stiger til fire prosent
- Arbeidsledighetsraten er fortsatt relativt lav. Men siden juli har bruttoledigheten steget med over 13500 personer av disse er nesten 12000 helt ledige. Det blir stadig tydeligere at vi er på god vei inn i et omslag i arbeidsmarkedet. Stadig flere bedrifter varsler om nedbemanninger og permitteringer. Vi venter at den registrerte ledigheten vil kunne stige ytterligere i tiden fremover og at arbeidsledighetsraten vil krype opp mot 4 prosent i 2010, skriver Camilla Viland, analytiker i DnB Nor Markets i en kommentar til NAV-tallene.

64.000 ledige
- Arbeidsledighetstallene fra NAV viste en relativt kraftig oppgang i bruttoledigheten (sesongjustert) i november på rundt 3800 personer, til 64.211. Dette er det høyeste siden november 2006 og høyere enn hva både vi og konsensus ventet. I tillegg ble november opprevidert fra 59 845 til 60375 ledige. Den registrerte ledighetsraten (ujustert) steg fra 1,8% i november til 2,0 i desember, tilføyer Viland.

8.000 ledige i Oslo

7.919 personer i Oslo var registrert som helt ledige ved utgangen av desember. Dette utgjør 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

– De tre siste månedene har antall helt arbeidsledige gått opp med 14 prosent eller 988 personer justert for sesongmessige variasjoner, sier fylkesdirektør Torild Lien Utvik ved NAV Oslo i en pressemelding.

Reklame

NÅ: Eksklusiv motebutikk er i gang med sitt årlige salg