*Nettavisen* Økonomi.

Massivt StatoilHydro-kutt

StatoilHydro rammes av finanskrisen. Nå skal selskapet kutte 1,5 milliarder i kostnader.

14.01.09 10:10

I en presentasjon i London onsdag, fremkommer det at StatoilHydro må kutte kraftig etter å ha blitt rammet av finanskrisen.

NA24 - din næringslivsavis

- Oljeprisen har falt kraftig den siste tiden og verden er inne i en økonomisk nedgangstid, sier Helge Lund, konsernsjef i StatoilHydro i en melding.

Historisk høyt nivå
- Samtidig er kostnadene på et historisk høyt nivå. Vår respons er strengere prioriteringer, kostnadsreduksjoner, optimalisering av planer og forskyvning av prosjekter som ikke er tidskritiske. StatoilHydro er godt posisjonert til å dra nytte av en forventet nedgang i kostnadsnivået. Vi har stor fleksibilitet i porteføljen og handlefrihet i forhold til investeringsnivået i årene fram mot 2012, fortsetter Lund.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her

Selskapet anslo i fjor at fusjonen mellom Statoil og Hydro ville føre til årlige bruttogevinster på 12 milliarder kroner før skatt på StatoilHydro-opererte felt og anlegg, hvorav seks milliarder årlig som StatoilHydros andel. I dag melder selskapet at 50% av disse synergieffektene er oppnådd, og at det fulle potensialet i hovedsak ventes å være realisert mot slutten av 2009.

- Som en følge av endringene i det makroøkonomiske bildet, er det identifisert ytterligere årlige kostnadsreduksjoner på om lag 1,5 milliarder kroner før skatt. Dette vil bli realisert i 2009, hovedsakelig gjennom reduserte kostnader innen stabstjenester, forretningsutvikling, informasjonsteknologi og administrasjon, skriver selskapet i meldingen.

Nye prognoser
På dagens presentasjon legger StatoilHydro også frem nye prognoser for aktiviteten i 2009. Ifølge de nye prognosene kommer selskapet til å øke egenproduksjonen fra om lag 1,9 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2008 til 1,95 millioner per dag i 2009.

Investeringene i 2009 anslås å bli om lag 13,5 milliarder amerikanske dollar. Investeringene i 2008, inklusive oppkjøp, anslås til 16 milliarder dollar. Letekostnadene i 2009 anslås til om lag 2,7 milliarder dollar, mot 3,1 milliarder dollar i fjor. Det planlegges ferdigstillelse av 65-70 letebrønner i løpet av året.

Ambisjonen om en egenproduksjon på 2,2 millioner fat med oljeekvivalenter i 2012 per dag står ved lag.

- StatoilHydro er godt rustet til å komme gjennom en periode preget av usikkerhet i verdensøkonomien. Vi har en sterk industriell plattform, en solid finansiell posisjon og en robust og fleksibel prosjektportefølje. Vi justerer farten men endrer ikke kurs, sier Lund.

Har du et næringslivstips - kontakt NA24

Forberedt på svake oljepriser
Oljeprisen har falt kraftig fra toppen, og ligger i dag på nivåer mellom 40 og 50 dollar. Imidlertid er det stor usikkerhet rundt den videre utviklingen, ettersom dette i stor grad vil avgjøres av hvor sterkt verdensøkonomien rammes av finanskrisen.

- Vi er forberedt på at oljeprisen kan svinge sterkt rundt et relativt lavt nivå på kort og mellomlang sikt, og har beredskap for at den i perioder kan bli vesentlig lavere enn i dag. Det er imidlertid ingen endring i vårt langsiktige markedssyn. Vi legger til grunn at det vil være stort behov for nye olje- og gassressurser de neste tiårene, og posisjonerer oss industrielt i forhold til dette, sier Lund.

StatoilHydro planlegger oppstart av åtte nye prosjekter i 2009 - Yttergryta, Alve, Tyrihans, Tune Sør og Oseberg lavtrykk på norsk sokkel, Gimboa i Angola og Tahiti og Thunder Hawk i Mexico-golfen. I gjennomsnitt er de nye prosjektene lønnsomme ved en oljepris på rundt 35 dollar per fat.

Svekkes av valuta
Ved en oljepris på om lag 55 dollar per fat vil kontantstrømmen fra driften dekke alle StatoilHydros forventede investeringer og kostnader i 2009, inklusive skatt, skriver selskapet i meldingen.

StatoilHydros utbyttepolitikk tar sikte på at det over tid skal gis en direkte avkastning til aksjonærene på gjennomsnittlig 45-50 prosent av årsoverskuddet. Denne utbyttepolitikken blir bekreftet på strategioppdateringen i dag.

Driften i fjerde kvartal 2008 har vært god, med olje- og gassproduksjon som forventet. Netto driftsinntekter er påvirket av lavere oljepriser. Kvartalsresultatet vil særlig være påvirket av sterk amerikansk dollar mot norske kroner. Netto finansposter vil bli betydelig påvirket av urealiserte valutatap. Gjennomsnittlig skattesats vil også være negativt påvirket av denne utviklingen. Effektene vil være i tråd med den guiding som er kommunisert tidligere. Fire kjøpstransaksjoner er blitt sluttført og betalt i fjerde kvartal.

Få næringslivsnyheter direkte på mobilen: Send NA24 START til 1930 (tjenesten koster kr. 4,- per melding).

Annonsebilag