Etter at Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum slaktet metoden i VGs meningsmåling, har diskusjonen gått høyt på sosiale medier.

Gunnar Stavrum: VGs sjokkmåling er fake news

Nettstedet Faktisk.no har sjekket Stavrums påstand, og konkluderer med at Stavrums påstand om at VGs meningsmåling er fake news er faktisk feil.

Får støtte fra NHH-professor

Men nå kommer en av landets fremste fagfolk på statistikk, matematikkprofessor Jan Ubøe ved Norges Handelshøyskole (NHH) med støtte til Nettavisens redaktør:

VG konkluderer med utgangspunkt i en ny meningsmåling at det fins et klart flertall blant KrF velgerne for å gå i regjering med AP og SP.

Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum kan ikke forstå at analysen kan være riktig, spesielt fordi tilsvarende målinger gjort av NRK og TV2 kommer ut med motsatt resultat. Stavrum’s analyse blir avvist av eksperter som mener VG har sitt på det tørre. Ekspertene velger imidlertid å se helt bort fra de to andre undersøkelsene, og mister dermed hele poenget med Stavrum’s kritikk. Stavrum mener at et utvalg basert på intervjuer kan gi en skjev fordeling. Dette er rett, og effekten kan være vesentlig, skriver Ubøe.

Les: Jan Ubøe: Falske positiver

Ubøe er forfatter av en av landets mest solgte lærebøker i statistikk - nemlig boken "Statistikk for økonomifag", som er gitt ut på Gyldendal Norsk Forlag.

Ubøes lærebok i statistikk ble i fjor gitt ut på engelsk av det internasjonale fagbokforlaget Springer.

Intervjuet 44 KrF-velgere

VGs oppslag var basert på svar fra 44 KrF-velgere, trukket ut fra et utvalg av 1.000 personer i en vanlig gallupundersøkelse. Det var 48 KrF-velgere i utvalget, men fire av dem valgte altså ikke å svare på om de ønsket partiet inn i Erna Solbergs borgerlige regjering eller inn i en ny sentrum/venstre-regjering med Jonas Gahr Støre.

VG saken: Sjokkmåling for høyresiden: KrF-velgere vil ha Støre-regjering

Stavrum var kritisk til metoden fordi han mente at 44 personer er et svært lite utvalg, og fordi han oppfattet det som problematisk å hevde at de 44 er representantive for KrF-velgere generelt.

To professorer fra Statsvitenskap støttet VG. Både Bernt Aardal og Ottar Hellevik (som er kjent som metode-nestor på Statsvitenskap) gikk god for metoden.

I korte trekk sier den at det med et tilfeldig utvalg på 48 personer av en populasjon av 123.000 KrF-velgere er 95 prosent sannsynlig at svaret ligger innenfor en feilmargin på 14 prosent over og under.

Basert på dette mente nettstedet faktisk.no at VG hadde rett.

Les saken: Nei, VGs meningsmåling er ikke «fake news» og resultatet er ikke tatt ut av løse luften

Glad for professorstøtten

Nå får altså Stavrum støtte fra en matematikkprofessor, som atpåtil er en internasjonal lærebokforfatter i statistikk.

- Jeg er glad for at NHH-professor Jan Ubøe støtter min skepsis til funnene, sier Gunnar Stavrum.

- Diskusjonen har vært faglig interessant fordi den har fått frem i lyset hvilke forutsetninger meningsmålerne bruker når de lager undersøkelser, og hvordan mediene slår dem opp.

- Lite troverdig undersøkelse

- For meg bunner tvilen mest i det jeg ser i virkeligheten. Jeg fant - og finner - det lite troverdig når en undersøkelse viser at 70-80 prosent av KrF-velgerne mener at partiet er borgerlig, mens en annen undersøkelse viser at like mange angivelig skal ønske en regjering med venstresiden.

- Så foreløpig får vi lande på at det er meget stor usikkerhet og at det må være lov å ta skråsikre konklusjoner med en klype salt, sier Stavrum.

Les: Jan Ubøe: Falske positiver

Les faktasjekken fra Faktisk.no her