Det kommer fram i rapporten Global Food Security Index (GFSI) , den globale matsikkerhetsindeksen. Målet med indeksen er å forstå matsystemenes globale dynamikk. For første gang på fire år har indeksen nå begynt å synke, skriver Nationen. Med matsikkerhet menes sikkerheten for tilstrekkelig tilgang på tilfredsstillende mat.

Rapporten legger økt migrasjon som følge av politisk uro, tørke i Afrika og en etterspørsel som øker raskere enn produksjonen til grunn for utviklingen. Økt ulikhet i verden og et mer sårbart klima spiller også vesentlig inn.

Når det gjelder Europa, utgjør Brexit en «ekstrem risiko» for Storbritannias matsikkerhet, og påvirker hele verdensdelen.

Av 113 land havner Norge på en 13. plass. Irland, USA og Storbritannia troner på toppen. Når det gjelder naturressurser og deres holdbarhet, havner Norge på en langt dårligere 42. plass, mellom Paraguay og Madagaskar.

I rangeringen over landenes sjøsikkerhet, havner Norge derimot aller nederst. Rapportforfatterne legger overfiske, algeoppblomstring og stadig lavere oksygennivåer i vannet til grunn for bunnplasseringen.

Flere Nationen var i kontakt med lørdag synes denne beskrivelsen er i overkant mørk.

– Uavhengig av om det er så kritisk – jeg mener det er helt opplagt at vi både bør og skal spise mer fisk, men selv om vi dobler fiskekonsumet, så slår det lite ut på den totale matvaresikkerheten. Folk lever mest av brød og melk, sier Sp-stortingspolitiker Per Olaf Lundteigen til Nationen.

(©NTB)