Måtte ta halve Wega-emisjonen

Investor og hovedaksjonær Jan Haudemann Andersen går inn med 150 millioner kroner.

Gruveselskapet har etter flere dager med suspensjon fått på plass den hardt tiltrengte emisjonen. Hovedaksjonær Haudemann Andersen har måttet ta halve emisjonen på egen bok.

NA24 - din næringslivsavis

Totalt har det lykkes selskapet å plassere 2 milliarder aksjer på tegningskurs 15 øre. Det gir et total proveny på 300 millioner kroner til selskapets slunkne kasse.

Emisjonens gjennomføring er betinget av en godkjennelse fra generalforsamlingen, samt at obligasjonseierne gjennomfører en full konvertering av obligasjonslånet på 400 millioner kroner til aksjer på tegningskurs 0,3333 kroner per aksje.

Etter registreringen av den rettede emisjonen og konverteringen av obligasjonslånet, vil antallet utestående aksjer i Wega øke fra 415.518.717 aksjer til 3.615.518.717 aksjer, hver med en pålydende verdi på 5 øre.

Den rettede emisjonen var tilrettelagt av Pareto Securities AS og SEB Enskilda AS som likeverdige tilretteleggere.

Styret foreslår å gjennomføre en reparasjonsemisjon mot eksisterende aksjonærer som ikke ble tilbudt aksjer i den rettede emisjonen. Totalt vil det bli tilbudt aksjer med et samlet proveny på 60 millioner kroner på kurs 15 øre.

Avgjørelsen om å gjennomføre en etterfølgende reparasjonsemisjon vil bli fattet av generalforsamlingen som skal avholdes 20. november 2008.

Suspensjonen av aksjen fra handel på Oslo Børs er opphevet i forbindelse med at emisjonen nå er satt. Aksjen var sist omsatt på 94 øre per aksje da aksjen ble suspendert 31. oktober.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.