Megler rotet det til i budprosessen

Foto: (Scanpix/Google Maps/Montasje)

Dømt til å betale flere hundre tusen.

02.02.10 18:19

Eiendomsmegler og partner Jan Fredrik Bonde i meglerfirmaet Ek hadde oppdraget med å selge leiligheten i Thomas Heftyes gate 23 i Oslo høsten 2008.

Leiligheten var taksert til 15 millioner kroner, og selger var finansmannen Tom Walther Steen.

Flere var på visning i den eksklusive boligen, men bare én ville legge inn bud. Det var teppehandler Christian Maktabi.

SELGE BOLIG? Finn megler

Han la først inn et bud på på 11 millioner kroner. Dette ble avvist av Steen. Etter noen runder på telefon og epost, kom det inn et bud på 13 millioner fra Maktabi, som så ble akeptert av selger.

Uklart
Problemet var at det ikke var klart hvem som skullle betale dokumentavgiften på 2,5 prosent. Normalt betales denne av kjøper, men det hender den er inkludert i budet på eksklusive boliger.

Maktabi hadde i sitt skriftlige bud på 13 millioner gjort det klart at budet også skulle inkludere dokumentavgift. I aksepten av budet som megler Bonde formidlet til Maktabi, står det at selger har akseptert «salgssummen kr 13 mill med oppgjør av 12 mill ved overtakelsen samt 1 mill senest den 01.04.09».

Dokumentavgiften blir ikke nevnt. At selger på et tidligere tidspunkt har gjort det klart at han ikke vil dekke dokumentavgiften, legger retten ikke vekt på. Det er megler som må bære ansvaret for uklarhetene, fremgår det i dommen fra Oslo tingrett.

- Megler ansvarlig
«Slik retten ser det er det Megler som har ført aksept e-posten i pennen som har risikoen for de uklarhetene som har oppstått vedrørende hva som er akseptert om dekningen av dokumentavgiften», heter det i dommen.

Retten mener kjøper hadde grunn til å tro at selger hadde frafalt kravet om at kjøper skulle betale dokumentavgiften.

Da selgeren, Tom Walther Steen, oppdaget at dokumentavgiften var trukket av kjøpesummen på 13 millioner, slik at han bare mottok 12.675.000 kroner netto, tok han ut stevning mot meglerfirmaet Ek AS.

Steen krevde også å få dekket et angivelig valutatap på vel 257.000 kroner. Bakgrunnen var at leiligheten var belånt i SEB med et valutalån på 955.000 kroner. Dette lånet skulle innfris av megler som en del av det ordinære oppgjøret.

Valutakrav avvist
Selger mener megler under oppgjøret vekslet om lånet til en altfor høy kurs, slik at han led økonomisk tap. Retten har gitt Steen medhold i at Jan Fredrik Bonde hos Ek AS burde håndtert denne prosessen mer aktsomt for å få til en bedre vekslingskurs, men kommer likevel til at det ikke foreligger erstatningsansvar. Det forelå ikke detaljerte instrukser fra Steen på dette området.

Ek hevdet at det bare forelå én budgiver, og at man ikke kunne dokumentere noe tap for selger, eller at han ville kunne oppnå noe høyere bud. Retten mener imidlertid at det er mer enn 50 prosent sannsynlig at man kunne oppnå 13 millioner netto, og legger vekt på at taksten var 15 millioner.

Bonde henviser til sin sjef, Torbjørn Ek, for kommentarer. Ek sier til Nettavisen at det ikke er avgjort om dommen vil bli anket.

- Det jeg kan si er at vi oppfatter å ha vært helt konkrete i formidlingern av budet til Steen, og vi er ikke enige i at vi har brutt god meglerskikk. Vi er uenige i rettsanvendelsen, og uenige i dommerens vurdering av faktum og bevisvurderingen, sier Ek.

Oslo tingrett dømmer Ek AS til å betale saksomkostninger på 97.000 kroner.

Få bedre råd med Nettavisens tjenester:

Minstrøm:Bytt strømleverandør og spar tusener.

Minrente:Bytt bank og spar minst 5000 kroner i året.

Mittoppdrag:Få tilbud fra håndverkere.

Minkreditt:Finn det billigste forbrukslånet.

(Tjenestene er gratis for Nettavisens lesere)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.