Det mener NHH-professor Karin Thorburn. Thorburn har selv forsket på temaer som oppkjøp, konkurser, børsnoteringer. Noen egen NHH-forskning om forskjell i kvinners og menns sparemønster er hun ikke kjent med, men studier i utlandet har tatt for seg temaet. De viser klare forskjeller.

NHH-professoren sier at en stor studie fra USA som tok for seg verdipapirkontiene til kvinner og menn, viser at menn handler aksjer mye mer aktivt. Men å prøve å slå markedet, går som regel galt.

- Mennene pådrar seg også større transaksjonskostnader enn kvinnene, så de får ikke høyere avkastning. Avkastningen fra selskapene de investerer i, er ikke lavere enn kvinnenes avkastning, men den totale avkastningen blir lavere, fordi kvinner sitter stille i båten, sier Thorburn til Nettavisen Økonomi.

Gått ned

Nå skal det sies at kostnadene ved å handle aksjer er kommet vesentlig ned med de nettbaserte handlene. Hos Nordnet betaler du eksempelvis 0,15 prosent i den såkalte kurtasjen, eller minimum 29 kroner, hver gang du handler aksjer for opp til 52.000 kroner. For beløpet over dette er minstekurtasjen 79 kroner.

For Thorburn kommer det likevel ikke som noen overraskelse at jo mer du handler, desto mer kostnader får du, og jo lavere blir avkastningen.

- Da er det bedre som kvinnene gjør, å sitte stille i båten. Andre studier viser at menn har større tro på egne ferdigheter enn det kvinner har, og derfor handler de antakelig mer, sier hun.


- Er det så enkelt som at kvinner generelt er mer trygghetsorienterte enn menn?

- Vi har generelt brede psykologiske studier blant befolkningen som viser at kvinner er mindre risikovillige enn menn. Derimot viser forskning at kvinner i styrer og ledende stillinger ikke følger det mønsteret, svarer Thorburn.

Like villige

- Vi kan heller ikke påstå at kvinnelige forvaltere er mindre risikovillige enn sine mannlige kollegaer. Generelt vet vi ganske lite om risikoprofiler, og vi må skille mellom kjøp av individuelle aksjer og investere i brede porteføljer og indeksfond. Her bør kvinner ha like stor risikotoleranse.

Svenskfødte Thorburn påpeker at tradisjonelt har menn tatt hånd om familiens økonomi, så derfor er det ikke rart at menn har investert mer.

- Hva tror du skal til for å endre dette mønsteret?

- Norge har mye mindre aksjesparing enn i Sverige, og her i landet har vi et skattesystem som straffer aksjer sammenliknet med boliger. Skattesystemet i Norge oppmuntrer ikke til investeringer, mens i Sverige har jeg hørt at det ikke er gevinstskatt ved salg av aksjer i unoterte selskaper. Det er en enorm forskjell, og i tillegg har vi formuesskatten i Norge, som man må betale selv om man ikke har avkastning.

- Det oppmuntrer verken til aksjeinvesteringer eller å starte opp nye selskaper, men heller å kjøpe en dyrere bolig, sukker Thorburn.