*Nettavisen* Økonomi.

Menn tjener mest

En betydelig del av lønnsforskjellene mellom kvinner og menn skyldes at kvinner tar en større del omsorgspermisjonen.

Menn med høy utdanning har bedre grunn til å glise på lønningsdagen enn sine kvinnelige kolleger. Se forskjellen.

11.01.07 13:37

Kvinner med høy utdanning tjener bare 80 prosent av hva menn med høyere utdanning tjener.

NA24 - din næringslivsavis

Lønnsforskjellene øker blant folk med høy utdanning. Mennene tjener stadig mer.

Snittet
I snitt tjener kvinner 84,7 prosent av hva menn gjør per måned, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Lønnsforskjellen er størst blant de med inntil fire års høyskoleutdannelse. Dersom man har fire års høyere utdanning, er lønnen for kvinner bare fire femtedeler av hva mannen tjener.

I tall betyr det at for hver månedslønn en mann får på 30.000 kroner, får kvinnen 24.000 kroner i måneden.

Og blant dem med høyere utdanning øker lønnsforskjellene.

Velger annen utdanning
Blant ansatte med grunnskole som høyeste utdanningsnivå hadde kvinner i gjennomsnitt nær 86 prosent av menns lønn, mens den tilsvarende andelen for de med lavere nivås høyskoleutdanning (til og med fire år på høyskole), var under 80 prosent.

Ifølge SSB er en forklaring til at lønnsforskjellen er størst blant de med inntil fire års høyskoleutdannelse at kvinner og menn velger ulike utdanningsretninger.

Mens kvinner oftere velger lærerutdanning eller utdanning innen helse- og sosialfag, velger menn gjerne tekniske og naturvitenskapelige fag. Arbeidsmarkedet prioriterer tekniske fag høyere enn sosiale fag. Dette mønsteret har vært tilnærmet det samme i hele perioden fra 1998 til 2005.

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn forsterkes ved at menn i større grad enn kvinner har ulike bonuser og andre tillegg.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.