*Nettavisen* Økonomi.

Menneskeskapt CO2 skader havet

Økt tilførsel av CO2 fra atmosfæren kan føre til at livet i havet endrer seg dramatisk i løpet av vårt århundre.

15.03.06 13:56

Dette er konklusjonen i en rapport fra Direktoratet for naturforvaltning (DN).

- Klimatiltak haster
- Rapporten viser at effekten av økte CO2-nivåer i atmosfæren kommer i tillegg til mulig påvirkning av havmiljøet som følge av klimaendringer. Derfor er denne rapporten et viktig bidrag til å forstå konsekvensene vi mennesker har på havmiljøet, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy ifølge en pressemelding fra Miljøverndepartementet. Bjørnøy mener det haster med forsterket innsats både nasjonalt og internasjonalt i klimaarbeidet.

Rapporten legges fram på et møte i Trondheim denne uken med deltakere fra 12 europeiske land om situasjonen i det nordøstlige Atlanterhavet.

Sjøvannet forsures
Rapporten viser at havet hittil har tatt opp minst en tredel av de totale utslippene til atmosfæren. Ved økt opptak av CO2 i sjøvannet, skjer en forsuring som viser seg ved lavere pH. De økologiske konsekvensene av dette diskuteres nå ivrig av forskerne.

Så langt tyder resultatene av forskningen på at organismene som bygger skjell av kalk (kalsiumkarbonat) får redusert evne til å danne kalkskjell. Dette gjelder blant annet koraller, samt nøkkelarter av plante- og dyreplankton, som er viktige for alle organismene i næringskjedene i havet.

Økte C02-nivåer i sjøvannet kan også føre til at arter får problemer med forplantning, tilvekst og næringsopptak, heter det i rapporten.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.