Norge og nordmenn rager høyt på statistikken over sløsing. Vi er blant landene som kaster mest av maten vi kjøper inn og lar mye av klærne vi kjøper henge ubrukt i skapet.

En ny undersøkelse bestilt av selskapet Movinga viser imidlertid at det delvis er stort sprik mellom hva nordmenn svarer om eget forbruk og hva andre data viser.

På spørsmål om hvor stor prosentandel av garderoben de ikke har brukt de siste månedene, viser de norske svarene 36 prosent, mens annen statistikk viser at 77 prosent av garderoben blir hengende. Når det gjelder matvarer er ikke spriket så stort. Ifølge spørreundersøkelsen ender 10 prosent av nordmenns dagligvareinnkjøp som avfall. Det stemmer noenlunde med andre data som viser at vi kaster 7 prosent av maten vi kjøper.