Mer olje ved Kvitebjørn

Statoil har truffet med en ny letebrønn på Valemon-prospektet.

15.06.06 08:31

Ifølge en pressemelding fra Oljedirektoratet har Statoil avsluttet letebrønn 34/11- 5 S etter å ha påtruffet hydrokarboner. Letebrønnen er boret på PL193 og det ble påvist hydrokarboner i sandsteiner av midtre jura alder.

Funnet er gjort i et segment i Valemonfunnet nær Kvitebjørnfeltet.

- Selv om det er for tidlig å konkludere hvor store reserver vi har i Valemon og Morvin, underbygger funnene de høye ambisjonene selskapet har for norsk sokkel, sier Tim Dodson, direktør for letevirksomhet i forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge i Statoil.

Brønnen 34/11-5 S ble boret fra plattformen Kvitebjørn på 190 meters havdyp til en total vertikal dybde på 4370 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av midtre jura alder. Brønnens totale lenge er 7380 meter.

Brønnen har ifølge OD gitt viktig informasjon om 34/10-23 Valemon sin utstrekning og egenskaper.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil fortsette arbeidet med å vurdere utbygging av Valemonfunnet.

- Dette har vært en svært kostnadseffektiv boreoperasjon siden brønnen senere skal gjøres om til en produksjonsbrønn for Kvitebjørn, sier Astrid Sørensen, Statoils områdedirektør for Troll-Sleipner.

- Det pågår feltutviklingsstudier for Valemon, men det er for tidlig å si noe om hvordan dette gass/kondensatfunnet eventuelt kan bygges ut. Vi vil se på muligheter både for en selvstendig utbygging og en oppkopling mot annen infrastruktur, sier Sørensen.

Brønnen vil bli midlertidig plugget og de øvre seksjoner er planlagt gjenbrukt for sideboring som produksjonsbrønn på Kvitebjørn.

Boreinnretningen Kvitebjørn vil nå bore produksjonsbrønner på Kvitebjørnfeltet.

Det er Statoil som er oepratør på feltet med en eierandel på 43,55 prosent. De øvrige andelseierne er Petoro AS 30 prosent, Norsk Hydro Produksjon a.s. 15 prosent, Enterprise Oil Norge AS 6,45 prosent og Total E&P Norge AS 5 prosent.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.